Utkomststöd - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Utkomststöd

Du kan ansöka om utkomststöd om dina pengar inte räcker till för dina nödvändiga utgifter. Sådana utgifter är till exempel utgifter för mat och bostad

Ansök först om andra FPA-stöd

Innan du ansöker om utkomststöd ska du ta reda på om du kan få andra stöd från FPA. Andra stöd är till exempel bostadsbidrag och olika arbetslöshetsförmåner. Du kan läsa om bostadsbidrag och arbetslöshetsförmåner på sidorna som handlar om dem.

Det grundläggande utkomststödet är avsett för personer som inte klarar sig ekonomiskt trots att de har lön, olika slag av stöd eller andra inkomster och tillgångar. Därför ska man ansöka om andra stöd innan man ansöker om grundläggande utkomststöd.

Du kan också få stöd från det välfärdsområde där du bor. Välfärdsområdet kan till exempel betala ut kompletterande och förebyggande utkomststöd. Närmare information om de här stöden hittar du på välfärdsområdets webbplats.

 

Läs mer