Handikappbidrag för personer under 16 år | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Handikappbidrag för personer under 16 år

Syftet med handikappbidraget är att underlätta det dagliga livet för barn under 16 år som har en funktionsnedsättning eller sjukdom. Ett barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom behöver regelbunden vård, omvårdnad och rehabilitering kan få bidraget.

Behovet av vård och omvårdnad ska i minst 6 månader vara större än det brukar vara hos barn i samma ålder.

Så här ansöker du om handikappbidrag för personer under 16 år.

Vårdbehovet större än vanligt

Ett barns rätt till handikappbidrag avgörs inte enbart utifrån diagnosen för sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Rätten till bidrag och bidragets nivå bedöms enligt hur mycket vård, omvårdnad och rehabilitering barnet behöver.

Också i vanliga fall kan vården och omvårdnaden av ett barn vara krävande och bindande under barnets olika utvecklings- och åldersstadier. Därför bedömer man alltid om barnets behov av vård och omvårdnad beror på funktionsnedsättningen eller sjukdomen och om behovet är större än det vanligtvis är hos barn i samma ålder.

Orsaken till att ett barn behöver mera vård och omvårdnad än andra barn kan till exempel vara att:

  • barnet har sjukdomsattacker och använder läkemedel
  • barnet måste skjutsas till rehabilitering
  • barnet behöver på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning hjälp med olika dagliga aktiviteter och med sina skoluppgifter
  • barnet behöver mer tillsyn än andra barn i samma ålder.

Beviljas ofta för en viss tid

Handikappbidrag för personer under 16 år beviljas i regel för en viss tid. När tiden gått ut är det möjligt att ansöka om fortsatt utbetalning. Även om många sjukdomar varar hela livet kan vårdbehovet förändras när barnet växer och utvecklas.

Hur lång tid bidraget betalas ut varierar beroende på hur långvarigt barnets vårdbehov kommer att vara enligt den bedömning som görs.

Läs mer

Senast ändrad 23.5.2024