Ansök om rätt till tolktjänst | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

 

Ansök om rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om du har en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada och du behöver tolkning på grund av funktionsnedsättningen.

Du måste dessutom ha en fungerande kommunikationsmetod och en hemkommun i Finland.

 1. Fyll i en kunduppgiftsblankett som bilaga till ansökan.
 2. Bifoga till ansökan ett utlåtande av en sakkunnig inom social- och hälsovården eller någon annan sakkunnig, till exempel en talterapeut, av vilket framgår
  • hurdan sjukdom eller funktionsnedsättning du har som orsakar behov av tolkning
  • för vilka situationer du behöver tolkning
  • vilka kommunikationsmetoder du använder
  • en bedömning av den som skrivit utlåtandet av den nytta som du skulle ha av tolkning.
 3. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA och gå till Gör ansökan.
  • Välj Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och välj förmån.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
 4. Du kan göra ansökningar med anknytning till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning på finskt teckenspråk. Boka en tid via distansservicen eller genom att kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post. Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Rätten till tolktjänst behöver i regel sökas endast en gång. Om du behöver tilläggstimmar, studietolkning, apparat för distanstolkning eller tolktjänst för utlandsresa ska du ansöka om det separat.

Meddela förändringar

Du är skyldig att meddela förändringar som kan inverka på din rätt till tolktjänst.

Din rätt till tolktjänst upphör om  

 • du flyttar utomlands stadigvarande
 • du får tolktjänst på grundval av någon annan lag
 • ditt hälsotillstånd förändras så att du inte längre behöver tolktjänst.

Läs mer

Senast ändrad 11.1.2024