Rehabiliterings- och anpassningskurser

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för barn, unga och vuxna och för deras familjer och närmaste anhöriga.

Kurserna främjar din rehabilitering och hjälper dig och din familj att anpassa er till de förändringar som sjukdomen eller funktionsnedsättningen för med sig. På kurserna får du information om din sjukdom, kamratstöd och stöd för att klara av vardagliga sysslor.

Bekanta dig med kursutbudet

Sök en lämplig rehabiliteringskurs. Välj ”Kurser enligt sjukdomsgrupp”.

Sök rehabiliteringskurs

Kurserna genomförs i form av grupprehabilitering. Kurser som riktar sig till barn ordnas i form av familjekurser som föräldrar och syskon kan delta i.

En del kurser för vuxna och unga innehåller en period för anhöriga, där den anhöriga lär sig att stödja sin närstående i vardagen och får kamratstöd av andra i samma situation.

Bekanta dig med kursutbudet

Sök en lämplig kurs i söktjänsten för rehabiliteringskurser. Skriv i sökfältet namnet på den sjukdom som du söker rehabilitering eller anpassningsträning för.

  • Sök kurser för barn genom att välja ”Familjekurser för barn”.
  • Sök kurser för unga genom att välja ”Kurser för unga” eller ”Familjekurser för unga”.
  • Sök kurser för vuxna genom att välja ”Kurser för vuxna” eller genom att söka med namnet på sjukdomen. Det finns också kurser för närståendevårdare och för personer över 68 år som har flera sjukdomar.

På kurssidorna hittar du närmare information om kursernas innehåll, tidtabeller och vem som ordnar kurserna.

Rehabiliteringen är avgiftsfri för dig. Du kan ha rätt till rehabiliteringspenning under rehabiliteringstiden. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.