Rehabiliterings- och anpassningskurser

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för barn, unga och vuxna och för deras familjer och närmaste anhöriga.

Kurserna främjar din rehabilitering och hjälper dig och din familj att anpassa er till de förändringar som sjukdomen eller funktionsnedsättningen för med sig. På kurserna får du information om din sjukdom, kamratstöd och stöd för att klara av vardagliga sysslor.

Kurserna genomförs i form av grupprehabilitering. Kurser som riktar sig till barn ordnas i form av familjekurser som föräldrar och syskon kan delta i.

En del kurser för vuxna och unga innehåller en period för anhöriga, där den anhöriga lär sig att stödja sin närstående i vardagen och får kamratstöd av andra i samma situation.

Hitta en rehabiliteringskurs som passar dig

Sök i kursutbudet för att hitta kurser som ordnas inom ramen för FPA-rehabilitering. Med  hjälp av söktjänsten hittar du också närmare information om kursernas innehåll, tidtabeller och vem som ordnar.

Ekonomiskt stöd

Det är gratis att delta i rehabiliteringskurser. Under rehabiliteringstiden kan du få rehabiliteringspenning. Den tryggar din försörjning under rehabiliteringen.

FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.