Kansaneläke | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kansaneläkkeen lajit

Kansaneläke voi olla joko työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä. Terveydentilasi ja syntymävuotesi vaikuttavat kansaneläkkeen maksamiseen.

 • Kansaneläke = työkyvyttömyyseläke 16–64-vuotiaalle:
  • Alle 20-vuotiaalle nuoren kuntoutusraha on eläkkeeseen nähden ensisijainen.
  • Kuntoutustuki edeltää usein varsinaista työkyvyttömyyseläkettä. Se on määräaikainen työkyvyttömyyseläke.
    
 • Kansaneläke = vanhuuseläke pitkäaikaistyöttömälle 64 vuotta täyttäneelle, joka on syntynyt ennen vuotta 1962
   
 • Kansaneläke = varhennettu vanhuuseläke:
  • 64 vuotta täyttäneelle, joka on syntynyt ennen vuotta 1962
  • Vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä ei enää ole mahdollisuutta varhennettuun vanhuuseläkkeeseen.
    
 • Kansaneläke = vanhuuseläke:
  • 65 vuotta täyttäneelle, joka on syntynyt vuonna 1964 tai sitä ennen
  • Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä vanhuuseläke on sidottu työeläkelaissa määriteltyyn oman ikäluokan vanhuuseläkeikään.

Kela jatkaa eläkkeiden maksuja ulkomaille normaalisti

Hallitus linjasi kansaneläkkeen maksun lakkauttamisesta ulkomaille. Kelassa ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, millä aikataululla maksu lakkautetaan. Jatkamme eläkkeiden maksuja ulkomaille normaalisti ja kerromme asiasta lisää heti, kun esityksen sisältö ja aikataulu ovat selvillä.

Lue lisää.

Kela maksaa kansaneläkettä

Jos työeläkkeesi on pieni tai et saa sitä ollenkaan, voit saada kansaneläkettä. Lue lisää kansaneläkkeen määrästä ja maksamisesta.

Voit saada Kelasta kansaneläkettä, kun kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja täytät seuraavat ehdot:

 • Olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta sen jälkeen, kun olet täyttänyt 16 vuotta.
 • Muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle kansaneläkkeen tulorajan.

Voit hakea kansaneläkettä, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi eivät ylitä kansaneläkkeen tulorajaa. Sen sijaan muut tulot ja omaisuus eivät vaikuta vanhuuseläkkeenä maksettavaan kansaneläkkeeseen. Myöskään puolison tuloilla ei ole vaikutusta. Omat tulosi vaikuttavat kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeenä saatuun kansaneläkkeeseen.

Sinulla saattaa olla oikeus kansaneläkkeeseen Suomesta, vaikka asut pysyvästi ulkomailla.

Lue lisää

Sivu päivitetty 13.5.2024