Nuoren kuntoutusraha | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta.

Voit saada nuoren kuntoutusrahaa, jos

  • olet 16–19-vuotias
  • työ- tai opiskelukykysi tai mahdollisuutesi valita ammatti tai työ on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi
  • tarvitset erityisiä tukitoimia, jotta voit opiskella tai osallistua muuhun työllistymistä edistävään kuntoutukseen (esim. työkokeilu tai -harjoittelu)
  • sinulle on laadittu hyvinvointialueellasi henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) opiskelun tai muun kuntoutuksen ajalle.

Opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma sekä lääkärinlausunto

Saadaksesi kuntoutusrahaa sinulla tulee olla hyvinvointialueellasi laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Hyvinvointialueen työntekijä (esimerkiksi sosiaalityöntekijä, kuraattori tai terveydenhoitaja) laatii sen yhdessä sinun ja huoltajasi kanssa.  Suunnitelman laadintaan voi lisäksi osallistua eri asiantuntijoita tilanteesi mukaan. 

Suunnitelmasta tulee ilmetä tiedot ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksista ja tavoitteista. Siinä tulee myös esittää suunnitelma opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta. Suunnitelmaa tarkistetaan ja täsmennetään kuntoutusrahakauden aikana. Kela seuraa suunnitelman toteutumista.

Lisäksi hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto B, josta käy ilmi, miten terveydentilasi vaikuttaa työkykyysi ja ammatinvalintaasi.

Toimita opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma sekä lääkärinlausunto B Kelaan joko OmaKelan Viestit-toiminnolla tai postitse.

Määrä ja maksaminen

Kuntoutusrahasi on vähintään vähimmäismäärän suuruinen. Kuntoutusrahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Kuntoutuspäätöksen ja kuntoutuksen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjaksojen välissä kuntoutusraha maksetaan yleensä 20 % pienempänä.

Jos saat nuoren kuntoutusrahaa ja työskentelet opintojesi ohella sivutoimisesti, tuloilla ja työskentelyllä ei ole vaikutusta kuntoutusrahaan. Oppisopimuskoulutuksen ajalta nuoren kuntoutusraha maksetaan työnantajalle. Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen enintään sen kuukauden loppuun, jona täytät 20 vuotta. Jos silloin on meneillään kuntoutusjakso (esim. koulutus), saat kuntoutusrahaa kuntoutusjakson tai koulutuksen päättymiseen asti. Nuoren kuntoutusraha on verotettavaa tuloa ja sitä verotetaan samalla tavalla kuin kuntoutusrahaa.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan kuntoutusrahasta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Näin haet nuoren kuntoutusrahaa

Nuoren kuntoutusrahaa haetaan samalla tavalla kun kuntoutusrahaa. Jos kuntoutuksesi on opiskelua, Kela selvittää samalla oikeutesi koulutukseen ammatillisena kuntoutuksena.

Lue lisää

Sivu päivitetty 2.10.2023