Opintoraha

17 vuotta täyttänyt opiskelija voi saada opintorahaa. Alle 17-vuotias voi saada opintorahan oppimateriaalilisää.

Opintorahan määrään vaikuttavat ikäsi, miten asut, oletko naimisissa ja onko sinulla lapsia. Pienimmät opintorahat ovat 8–38 e/kk. Sen voi saada 17–19-vuotias opiskelija, joka asuu vanhempansa luona. Lapsettoman opiskelijan suurin mahdollinen opintoraha on 250,28 e/kk.

Opintorahasta pitää maksaa vero. Et kuitenkaan joudu maksamaan opintorahastasi veroa, jos sinulla ei ole muita tuloja.

Lue lisää opintorahan hakemisesta Kelan sivuilta (selkosuomeksi)

Opintorahan huoltajakorotus

Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, opintorahaasi lisätään huoltajakorotus 100 e/kk. Kela myöntää sen automaattisesti.

Opintorahan oppimateriaalilisä

Voit saada oppimateriaalilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Sinulla ei ole lapsia etkä ole naimissa.
  • Vanhempiesi tulot ovat yhteensä enintään 41 100 euroa vuodessa.
  • Asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa.

Jos saat jo opintotukea, Kela myöntää sinulle oppimateriaalilisän automaattisesti. Sinun ei siis tarvitse hakea sitä. Jos et vielä saa mitään opintotukea mutta voit saada oppimateriaalilisää, hae opintotukea opintotukihakemuksella.

Vanhempien tulot

Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa siihen, saatko opintotukea ja paljonko sitä saat. Sijaisvanhempien tai esimerkiksi isovanhempien tulot eivät vaikuta opintotukeen.

Jos vanhempasi ovat eronneet, Kela ottaa huomioon sen vanhemman tulot, jonka luona asut tai asuit viimeksi.

Lukiossa, ammattikoulussa tai opistossa opiskelevat

Jos opiskelet lukiossa, ammattikoulussa tai kansanopistossa, vanhempiesi tulot voivat pienentää saamasi opintotuen määrää, korottaa sitä tai estää opintotuen saamisen kokonaan.

Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintotukeesi silloin, jos

  • olet alle 18-vuotias tai
  • asut vanhempiesi luona.

Jos olet alle 18-vuotias ja asut itsenäisesti, vanhempiesi tulot eivät yleensä vähennä saamaasi opintotukea, vaan voivat ainoastaan korottaa sitä. Vanhempien tulot vaikuttavat kuitenkin siihen, saatko oppimateriaalilisää.

Vanhempiesi tulot eivät vaikuta opintotukeesi, jos

  • olet täyttänyt 18 vuotta ja asut itsenäisesti eli muualla kuin vanhempasi luona
  • olet naimisissa tai
  • olet alaikäisen lapsen huoltaja.

Korkeakouluopiskelijat

Jos opiskelet korkeakoulussa, vanhempiesi tulot eivät voi pienentää opintorahasi määrää eivätkä estää sen saamista. Vanhempien tulot voivat kuitenkin joissain tilanteissa korottaa saamasi opintorahan määrää.

Lue lisää