Opintoraha

17 vuotta täyttänyt opiskelija voi saada opintorahaa. Alle 17-vuotias voi saada opintorahan oppimateriaalilisää.

Opintorahan määrään vaikuttavat

 • ikäsi
 • miten asut
 • oletko naimisissa
 • onko sinulla lapsia.

Pienimmät opintorahat ovat 8–39 e/kk. Sen voi saada 17–19-vuotias opiskelija, joka asuu vanhempansa luona. Lapsettoman opiskelijan suurin mahdollinen opintoraha on noin 253 e/kk.

Opintorahasta pitää maksaa vero. Et kuitenkaan joudu maksamaan opintorahastasi veroa, jos sinulla ei ole muita tuloja.

Lue lisää opintorahan hakemisesta Kelan sivuilta (selkosuomeksi)

Opintorahan huoltajakorotus

Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, opintorahaasi lisätään huoltajakorotus. Se on noin 101 e/kk. Kela myöntää sen automaattisesti.

Opintorahan oppimateriaalilisä

Voit saada oppimateriaalilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Sinulla ei ole lapsia etkä ole naimissa.
 • Vanhempiesi tulot ovat yhteensä enintään 41 100 euroa vuodessa.
 • Asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa.

Oppimateriaalilisä on noin 47 e/kk.

Jos saat jo opintotukea, Kela myöntää sinulle oppimateriaalilisän automaattisesti. Sinun ei siis tarvitse hakea sitä. Jos et vielä saa mitään opintotukea mutta voit saada oppimateriaalilisää, hae opintotukea opintotukihakemuksella.

Vanhempien tulot

Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa siihen, saatko opintotukea ja kuinka paljon sitä saat. Sijaisvanhempien tai esimerkiksi isovanhempien tulot eivät vaikuta opintotukeen.

Jos vanhempasi ovat eronneet, Kela ottaa huomioon sen vanhemman tulot, jonka luona asut tai asuit viimeksi.

Lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai opistossa opiskelevat

Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintotukeesi, jos

 • olet alle 18-vuotias tai
 • asut vanhempiesi luona.

Vanhempien tulot voivat tällöin pienentää opintotukesi määrää, korottaa sitä tai estää kokonaan opintotuen saamisen.

Jos  asut itsenäisesti eli muualla kuin vanhempiesi luona, vanhempiesi tulot eivät pienennä saamaasi opintotukea, vaan voivat ainoastaan suurentaa sitä. Vanhempien tulot vaikuttavat kuitenkin siihen, saatko oppimateriaalilisää.

Vanhempiesi tulot eivät vaikuta opintotukeesi, jos

 • olet täyttänyt 18 vuotta ja asut itsenäisesti
 • olet naimisissa tai
 • olet alaikäisen lapsen huoltaja.

Korkeakouluopiskelijat

Jos opiskelet korkeakoulussa, vanhempiesi tulot eivät voi pienentää opintorahasi määrää eivätkä estää sen saamista. Jos vanhemmillasi on vain vähän tuloja, ne voivat vaikuttaa opintotukeesi suurentavasti.

Lue lisää