Ersättning för läkemedel | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Ersättning för läkemedel

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

Du kan få ersättning från FPA för sådana läkemedel som du har fått recept för av en läkare eller sjukskötare på grund av en sjukdom som du har.

FPA betalar inte ersättning för alla läkemedel.

Information om läkemedel som FPA betalar ersättning för finns på nätet (på standardspråk).

Initialsjälvrisken för läkemedel är 50 euro per år. Du betalar initialsjälvrisken själv. Du får ersättning efter det att du betalat hela initialsjälvrisken.

Apoteket och FPA vet hur mycket av initialsjälvrisken som du redan har betalat. När du har köpt läkemedel för över 50 euro, drar apoteket av den del av läkemedlets pris som FPA står för. Resten av priset betalar du själv.

För en del läkemedel har man bestämt ett referenspris. Läkemedlets försäljningspris kan vara högre än referenspriset. Du kan få ersättning högst enligt referenspriset.

Om du vill kan apoteket byta ut ett läkemedel mot ett motsvarande läkemedel som är billigare. Apoteket får ändå inte byta ut läkemedlet om den som skrev receptet har förbjudit att läkemedlet byts ut.

Om ditt läkemedel inte har ett referenspris får du ersättning enligt försäljningspriset.

Exempel på hur referenspriserna fungerar

Din läkare har skrivit ut ett läkemedel som kostar 30 euro. Läkemedlets referenspris är 10 euro. Du får en ersättning som är 40 procent av referenspriset på 10 euro. Din ersättning blir alltså 4 euro. Du betalar själv resten, alltså 26 euro.

På apoteket finns det ändå ett likadant läkemedel som är billigare. Läkemedlet kostar bara 10 euro. Om du väljer det är din ersättning 4 euro, och du betalar själv bara 6 euro.

För vissa läkemedel kan du få en specialersättning som är större än grundersättningen. Du kan få specialersättning för vissa läkemedel som du behöver om du har en svår eller långvarig sjukdom. Du ska ansöka om rätt till specialersättning hos FPA. För ansökan behöver du ett läkarutlåtande B av din läkare.

FPA betalar också ersättning för vissa näringspreparat. Du kan få ersättning till exempel om du är allergisk mot komjölk eller har störningar i ämnesomsättningen. Du ska ansöka om rätt till ersättning för näringspreparat hos FPA. För ansökan behöver du ett läkarutlåtande B av din läkare.

Om du måste köpa mycket läkemedel kan du få tilläggsersättning för kostnaderna. Den andel som du själv har betalat av priset på ersättningsgilla receptbelagda läkemedel räknas in i årssjälvrisken för läkemedel. Också den initialsjälvrisk som du har betalat räknas in i årssjälvrisken.

År 2024 är årssjälvrisken 626,94 euro. Om du överskrider årssjälvrisken har du rätt till tilläggsersättning. Då betalar du under resten av året en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedel.

Du kan följa beloppet av din årssjälvrisk för läkemedel i MittFPA.

Om du tänker köpa läkemedel i ett annat EU- eller EES-land, kan du be att din läkare i Finland skriver ut ett recept för inköp av läkemedel utomlands.

Om du köper läkemedel i Estland, Kroatien, Polen, Portugal eller Spanien kan du också använda finländska elektroniska recept.

Du kan ansöka om ersättning hos FPA efter att du köpt läkemedlet. Du kan få ersättning om det är ett sådant läkemedel som FPA betalar ersättning för i Finland.

Senast ändrad 3.1.2024

Vad tycker du om sidan?