Ersättning för sjukvård och tandvård. | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Ersättning för sjukvård och tandvård

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

 

FPA betalar ersättning när du på grund av en sjukdom besöker en privatläkares mottagning.

FPA betalar ersättning även för undersökningar och behandlingar som har ordinerats av specialister i psykiatri, specialister i mun- och käkkirurgi eller tandläkare. Du får också ersättning för sådana undersökningar som en psykolog har gjort.

FPA betalar inte ersättning om du går till en privatläkare för att få ett läkarintyg till exempel för körkort, pension eller ansökan om studieplats.

Du får mera information från FPA:s kundservice.

FPA betalar ersättning även för mun- och tandvård hos en privat tandläkare. Du kan få ersättning för en undersökning av mun och tänder hos en privat tandläkare vartannat kalenderår. Du kan få ersättning för en undersökning en gång per kalenderår, om din tandläkare tycker att det behövs.

Du får också ersättning från FPA för röntgen och laboratorieundersökningar som en privat tandläkare ordinerar. Du får även ersättning för behandling hos en munhygienist om en privat tandläkare har ordinerat dig behandlingen.

FPA ersätter vanligtvis inte utgifter för tandproteser.

Läs mer om ersättning av tandvård (på standardspråk) eller kontakta FPA:s kundtjänst

Du får ofta ersättningen redan på mottagningen när du visar upp ditt FPA-kort. Du kan också ansöka om ersättning efteråt hos FPA.

FPA betalar ersättning högst enligt den taxa som FPA fastställt, alltså enligt maximipriset. FPA betalar ingen ersättning för serviceavgifter. 

Se taxorna (på standardspråk).

Läs mer om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands (på standardspråk).

Hur mycket ersätter FPA för ett läkarbesök?

FPA ersätter 30 euro för ett besök hos en privatläkare. FPA ersätter 30–40 euro för ett besök hos en psykiater. Beloppet beror på besökets längd.

Om du besöker en privat specialistläkare och besöket kostar 100 euro ersätter FPA 30 euro. Resten betalar du själv, alltså 70 euro.

Om du besöker en privat psykiater och ett besök på 20 minuter kostar 150 euro ersätter FPA 33 euro. Resten betalar du själv, alltså 117 euro.

​​​​​

Senast ändrad 2.1.2024

Vad tycker du om sidan?