Så här ansöker du om läkemedelsersättning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om läkemedelsersättning

Du får i allmänhet ersättning för läkemedlet genast på apoteket. 

Du måste dock själv ansöka om ersättning hos FPA i efterhand om

 • du inte fick den ersättning som du har rätt till på apoteket
 • du har varit tvungen att köpa läkemedlet innan FPA har hunnit bevilja dig rätt till ersättning.

Så här ansöker du om läkemedelsersättning i efterhand hos FPA:

 1. Fyll i blanketten Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland SV 178r (pdf).
 2. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Logga in i MittFPA. Gå till Gör ansökan.
  • Välj Sjukvård och läkemedel och Ansök om sjukvårds- eller läkemedelsersättning.
  • Lägg till ansökningsblanketten från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersformat kan du fotografera eller skanna dem.

Du kan också skicka in ansökan per post:

 • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Ansök om ersättning inom 6 månader från att du köpte läkemedlet. 

Ansökningstiden för tilläggsersättning är längre. Du kan ansöka om tilläggsersättning från och med inköpsdagen fram till slutet av juni följande år.

Läs mer

Senast ändrad 6.5.2024