Handikappbidrag | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Handikappbidrag

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

Om du eller ditt barn har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning som försvårar vardagen, kan du få handikappbidrag.

Det finns tre nivåer inom handikappbidragen. FPA avgör rätten till bidraget utifrån hur mycket sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar vardagen.

Barn under 16 år kan få handikappbidrag om

  • barnet har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning som konstaterats av en läkare
  • vården av barnet är mer krävande än om barnet inte hade sjukdomen eller funktionsnedsättningen
  • behovet av vård pågår i minst ett halvt år.
  • Handikappbidrag för barn under 16 år kan beviljas som grundbidrag, höjt bidrag eller högsta bidrag.

Grundbidraget är 108,89 euro per månad.

Höjt bidrag är 254,10 euro per månad.

Högsta bidraget är 492,71 euro per månad.

Läs mer om hur du ansöker om handikappbidrag för barn under 16 år (på standardspråk).

Handikappbidrag för barn under 16 år beviljas vanligen för en viss tid. Man kan ansöka om förlängning. Även om många sjukdomar varar hela livet, kan vårdbehovet ändra, då barnet växer.

Du som är över 16 år kan få handikappbidrag om

  • du har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som konstaterats av en läkare
  • din förmåga att ta hand om dig själv är nedsatt i minst ett år
  • sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför besvär i vardagen eller behov av hjälp och handledning.

Grundbidraget är 108,89 euro per månad.

Höjt bidrag är 254,10 euro per månad.

Högsta bidraget är 492,71 euro per månad.

Läs mer om hur du ansöker om handikappidrag för vuxna (på standardspråk).

Du som är pensionstagare kan få vårdbidrag om

• du är pensionerad på heltid

• du har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som konstaterats av en läkare

• din förmåga att ta hand om dig själv är nedsatt i minst ett år

• du på grund av din sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp och handledning.

Även vårdbidraget för pensionstagare är indelat i tre nivåer; grundbidrag, höjt bidrag och högsta bidrag. Ditt behov av hjälp, handledning och övervakning avgör vilken bidragsnivå du kan beviljas. 

Grundbidraget är 83,34 euro per månad.

Höjt bidrag är 181,56 euro per månad.

Högsta bidraget är 383,92 euro per månad.

Veterantillägget 125,79 euro per månad.

Läs mer om ansökan om vårdbidrag för pensionstagare (på standardspråk).