Funktionshindrad | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ansök om handikappbidrag för personer under 16 år

Syftet med handikappbidraget är att underlätta det dagliga livet för barn under 16 år som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Ansök om handikappbidrag
Jesse får handikappbidrag för personer över 16 år.

Du som är ung, kom ihåg att ansöka om handikappbidrag för personer över 16 år i tid

När du fyller 16 år kan du ansöka om handikappbidrag för vuxna och även andra stöd enligt din situation.

Läs mer (mittiallt.fi)

Funktionshinderkortet

Med funktionshinderkortet kan en person med funktionsnedsättning enkelt påvisa sin funktionsnedsättning eller sitt behov av assistent.

Läs mer om funktionshinderkortet

Vad tycker du om sidan?