Så här ansöker du om vårdbidrag för pensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om vårdbidrag för pensionstagare

Ansök om vårdbidrag för pensionstagare till dig själv

Ansök om vårdbidrag för pensionstagare för en annan persons räkning

Så här ansöker du om vårdbidrag för pensionstagare till dig själv

Ansök vårdbidrag för pensionstagare i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor i MittFPA. Logga in med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
 1. Ansök om vårdbidrag för pensionstagare i MittFPA.
  • Ansökan om fortsatt utbetalning eller höjning av bidraget görs med samma blankett. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via MittFPA. Bifoga till ansökan:
  • ett aktuellt läkarutlåtande C (högst 6 månader gammalt) eller ett läkarutlåtande B, om det innehåller de uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna avgöras.
 3. Du kan fylla i ansökan tillsammans med en person som känner till din situation väl. Till ansökan kan också bifogas exempelvis en redogörelse där den person som hjälper dig beskriver hur du klarar dig i vardagen.

 4. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut ansökningsblanketten Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år EV 256r (pdf). Skicka in blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Så här ansöker du om vårdbidrag för pensionstagare för en annan persons räkning

 1. Fyll i ansökningsblanketten Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år EV 256r (pdf).
  • Ansökan om fortsatt utbetalning eller höjning av bidraget görs med samma blankett. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Gå till Sköta ärenden för en annan person. 
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Det är möjligt att sköta en annan persons ärenden per telefon, per post eller på något av FPA:s serviceställen med en fullmakt.

Ansökningstid

FPA kan bevilja handikappbidrag retroaktivt för högst ett halvt år. Huruvida bidraget kan beviljas retroaktivt prövas alltid från fall till fall.

Dödsbo kan inte ansöka om handikappbidrag.

Information om ansökan

Den som ansöker om dessa förmåner behöver inte uppge det exakta beloppet av kostnaderna eller bifoga några utredningar om kostnaderna. Det räcker att kunden i ansökan uppger vilka kostnader han eller hon har. FPA ber att få uppgifterna om det ser ut som om kostnaderna kan inverka på bidragsbeloppet.

Du kan ge en annan person fullmakt att sköta dina FPA-ärenden för din räkning om det är för svårt för dig att göra det själv. I så fall måste du lämna in en fullmakt till FPA, där det framgår vem som sköter dina ärenden. Det är inte möjligt att sköta en annan persons ärenden i MittFPA, utan det måste göras per telefon, per post eller på något av FPA:s serviceställen.

Både handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare söks med samma blankett. När ansökan behandlas avgör FPA vilkendera förmånen kunden har rätt till.

Både handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare söks med samma blankett. När ansökan behandlas avgör FPA vilkendera förmånen kunden har rätt till.

Det lönar sig att lämna in ansökan om fortsatt utbetalning och bilagorna i god tid innan bidraget upphör, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.

För ansökan om höjning av bidraget behövs i regel ett nytt läkarutlåtande. Det behövs dock inte när ansökan görs enbart på grundval av särskilda kostnader. Ange då i ansökan under Övriga upplysningar att du ansöker om höjning på grundval av kostnader.

Senast ändrad 30.1.2024

Vad tycker du om sidan?