Så här ansöker du om handikappbidrag för personer under 16 år | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år är en förmån som beviljas barnet. Vem som helst av vårdnadshavarna kan ansöka om handikappbidrag för barnets räkning. Vårdnadshavarna måste sinsemellan komma överens om vem som ansöker om bidraget och till vilket konto det betalas.

Ansök om handikappbidrag för personer under 16 år i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
 1. Ansök om handikappbidrag för personer under 16 år med blanketten Handikappbidrag för personer under 16 år EV 258r (pdf).
  • Ansökan om fortsatt utbetalning eller höjning av bidraget görs med samma blankett. Kom ihåg att lämna in din ansökan om fortsatt utbetalning i tid.
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Gå till Sköta ärenden för en annan person. 
  • Gå till Gör ansökan. Välj Funktionshindrad och Handikappbidrag för personer under 16 år - gör ansökan.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Bifoga till ansökan ett läkarutlåtande C eller en annan motsvarande medicinsk utredning med uppgifter om barnets nuvarande hälsotillstånd. Utlåtandet får vara högst 6 månader gammalt. Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post. Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Du kan också lämna in ansökan på något av FPA:s serviceställen.

Ansökningstid

FPA kan bevilja handikappbidrag retroaktivt för högst ett halvt år.

Det lönar sig att lämna in ansökan om fortsatt utbetalning och bilagorna i god tid innan bidraget upphör, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut. Observera att FPA behöver ett skriftligt samtycke av den vårdnadshavare som bidraget tidigare har betalats till, om man vill att bidraget ska börja betalas till den andra vårdnadshavaren.

För ansökan om höjning av bidraget behövs i regel ett nytt läkarutlåtande. Det behövs dock inte om ansökan görs på grundval av särskilda kostnader.

Läs mer

Senast ändrad 21.2.2024

Vad tycker du om sidan?