Så här ansöker du om handikappbidrag för personer över 16 år | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om handikappbidrag för personer över 16 år

Ansök om handikappbidrag för personer över 16 år till dig själv

Ansök om handikappbidrag för personer över 16 år för en annan persons räkning

AnkkuriSå här ansöker du om handikappbidrag för personer över 16 år till dig själv

Ansök handikappbidrag i MittFPA

Till ansökan
 1. Ansök om handikappbidrag för personer över 16 år i MittFPA.
  • Ansökan om fortsatt utbetalning eller höjning av bidraget görs med samma blankett. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via MittFPA. Bifoga till ansökan:
  • ett aktuellt läkarutlåtande C (högst 6 månader gammalt) eller ett läkarutlåtande B, om det innehåller de uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna avgöras.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut ansökningsblanketten Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år EV 256r (pdf). Skicka in blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

AnkkuriSå här ansöker du om handikappbidrag för personer över 16 år för en annan persons räkning

 1. Fyll i ansökningsblanketten Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år EV 256r (pdf).
  • Spara den tomma blanketten på din enhet. Ansökan ska inte ifyllas direkt i webbläsaren, eftersom en del av uppgifterna då kan gå förlorade.
  • Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
  • Spara den ifyllda ansökan på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Ansökan om fortsatt utbetalning eller höjning av bidraget görs med samma blankett. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.
 2. Bifoga till ansökan:
  • ett aktuellt läkarutlåtande C (högst 6 månader gammalt) eller ett läkarutlåtande B, om det innehåller de uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna avgöras.
 3. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Logga in i MittFPA. Gå till Sköta ärenden för en annan person. 
  • Gå till Gör ansökan. Välj Funktionshindrad och Handikappbidrag för personer under 16 år - gör ansökan.
  • Lägg till ansökningsblanketten från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

Sköter du FPA-ärenden för en närstående?

För att man ska kunna sköta ärenden för en annan person krävs det alltid att både fullmaktsgivaren och den befullmäktigade är myndiga.  För att någon annan ska kunna använda MittFPA för kundens räkning måste kunden ge denna person Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner. Ge en fullmakt i tjänsten Suomi.fi.

Det är möjligt att sköta en annan persons ärenden per telefon, per post eller på något av FPA:s serviceställen med fullmakt. Läs mer om fullmakter.

 

Ansökningstid

FPA kan bevilja handikappbidrag retroaktivt för högst ett halvt år. Huruvida bidraget kan beviljas retroaktivt prövas alltid från fall till fall.

Dödsbo kan inte ansöka om handikappbidrag.

Information om ansökan

Den som ansöker om dessa förmåner behöver inte uppge det exakta beloppet av kostnaderna eller bifoga några utredningar om kostnaderna. Det räcker att kunden i ansökan uppger vilka kostnader han eller hon har. FPA ber att få uppgifterna om det ser ut som om kostnaderna kan inverka på bidragsbeloppet.

Du kan ge en annan person fullmakt att sköta dina FPA-ärenden för din räkning om det är för svårt för dig att göra det själv. I så fall måste du lämna in en fullmakt till FPA, där det framgår vem som sköter dina ärenden. Det är inte möjligt att sköta en annan persons ärenden i MittFPA, utan det måste göras per telefon, per post eller på något av FPA:s serviceställen.

Både handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare söks med samma blankett. När ansökan behandlas avgör FPA vilkendera förmånen kunden har rätt till.

Både handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare söks med samma blankett. När ansökan behandlas avgör FPA vilkendera förmånen kunden har rätt till.

Det lönar sig att lämna in ansökan om fortsatt utbetalning och bilagorna i god tid innan bidraget upphör, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.

För ansökan om höjning av bidraget behövs i regel ett nytt läkarutlåtande. Det behövs dock inte när ansökan görs enbart på grundval av särskilda kostnader. Ange då i ansökan under Övriga upplysningar att du ansöker om höjning på grundval av kostnader.

Senast ändrad 23.5.2024