Så här ansöker du rehabiliteringspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om rehabiliteringspenning

Ansök om rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning för unga och ersättning för uppehälle enligt följande anvisningar.

Ansök om rehabiliteringspenning i MittFPA

Till ansökan
 1. Ansök om rehabiliteringspenning i MittFPA. Om du ansöker om rehabiliteringspenning för unga för ett minderårigt barn, gå till sköta ärenden för en annan person. 
 2. Foto eller skanna in bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan
  • ett rehabiliteringsbeslut, om det inte är FPA som ordnar rehabiliteringen. Be den som fattat beslut om rehabiliteringen att fylla i FPA:s blankett Meddelande om rehabiliteringsbeslut KU114r (pdf)
  • individuell studie- och rehabiliteringsplan KU 110r (pdf) och läkarutlåtande B, om du ansöker om rehabiliteringspenning för unga
  • läkarutlåtande B, om du ansöker om rehabiliteringspenning för läroavtalsutbildning ansökan från arbetsgivaren, om du får lön under rehabiliteringstiden.
  • Beloppet av din rehabiliteringspenning beräknas utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån inkomsterna för en period på 12 kalendermånader. Vid beräkningen av årsinkomsten använder FPA endast löneuppgifter som meddelats till inkomstregistret. Läs mer om årsinkomsten.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts och hur stort belopp du får. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får även ett skriftligt beslut hem per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten för ansökan om rehabiliteringspenning KU112r (pdf) eller, om du ansöker om rehabiliteringspenning för unga, blanketten för ansökan om rehabiliteringspenning för unga KU111r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Ansök om rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning för unga och ersättning för uppehälle senast inom 6 månader från den dag du önskar få förmånen.

Läs mer

Senast ändrad 27.3.2024