Så här tar arbetsgivare emot och skickar skyddad e-post

En företrädare för en arbetsgivare kan skicka skyddad e-post till FPA. E-postadresserna är olika för rådgivning och för att skicka bilagor.

När du använder skyddad e-post ansvarar du för att

 • du har rätt att sköta ärendet för organisationens räkning
 • klientens namn eller andra personuppgifter inte anges på ämnesraden (rubriken), eftersom denna uppgift skickas oskyddad
 • bilagorna är läsbara.

De lokala tillvägagångssätt som etablerats med försäkringsdistrikten är oförändrade. Skyddad e-post är ett alternativ till centraliserad brevpost.

Så här hanterar du skyddad e-post från FPA

Den här anvisningen innehåller information om hur man ska hantera e-postmeddelanden som FPA har skickat som skyddad e-post.

Så här skickar du skyddad e-post till FPA

Du kan skicka skyddad e-post till FPA med Suomi.fi-identifikation eller utan identifikation

För att påskynda förloppet ska du endast använda länkarna nedan när du skickar skyddade e-postmeddelanden till FPA.

Skicka skyddad e-post med Suomi.fi-identifikation 

 • Öppna den skyddade e-posten.
 • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
 • Identifiera dig i tjänsten. Du behöver något av följande identifieringsverktyg för Suomi.fi-identifikation:
  • personliga nätbankskoder
  • mobilcertifikat
  • identitetskort med medborgarcertifikat.

Skicka skyddad e-post utan Suomi.fi-identifikation

 • Öppna den skyddade e-posten.
 • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
 • Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till FPA. Länken gäller i 30 dagar.

Bilagor

En företrädare för en arbetsgivare kan skicka bilagor och tilläggsutredningar som behövs till ansökningar till FPA via skyddad e-post. Bilagorna syns i FPA:s system med en viss fördröjning.

Så här skickar du bilagor

 1. Skanna eller spara de handlingar som ska skickas i pdf-format på din dator.
 2. Skanna helst bilagor som gäller samma person i ett och samma pdf-dokument.
 3. Ge filerna beskrivande namn, som dock inte innehåller personernas namn eller andra uppgifter som identifierar dem.
 4. Lägg till bilagorna i pdf-format.
 5. Ett e-postmeddelande får innehålla flera bilagor. Vi rekommenderar att en bilaga innehåller uppgifter om endast en person. Filstorleken på e-postmeddelandet och bilagorna får vara sammanlagt högst 32 megabyte. Skicka bilagorna i pdf-format.
 6. Ange på ämnesraden en beskrivande rubrik för e-postmeddelandet. Rubriken får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom namn eller personbeteckningar, eftersom rubriken skickas oskyddad.
 7. Ange avsändarens kontaktinformation i meddelandefältet. I övrigt ska meddelandefältet lämnas tomt.
 8. Skicka bilagorna. Du kan använda någon av följande e-postadresser:
  • tyonantajat.liitteet@kela.fi
  • tyonantajat2.liitteet@kela.fi.
  • Använd dessa e-postadresser endast för att skicka bilagor.
 9. Du får ett automatiskt svar när ditt meddelande har tagits emot.

Rådgivning

En företrädare för en arbetsgivare kan via skyddad e-post ställa frågor om dagpenningsärenden och rehabilitering. Genom identifiering säkerställer vi att du har rätt att få de uppgifter som du begär.

FPA svarar på meddelandena inom 2 arbetsdagar. I brådskande ärenden kan du ringa servicenumret för arbetsgivare.

Så här ber du om råd via skyddad e-post:

 1. Försäkra dig om att du använder skyddad e-post.
 2. Ange på ämnesraden en beskrivande rubrik för e-postmeddelandet (t.ex. semesterkostnadsersättning). Rubriken får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom namn eller personbeteckningar, eftersom rubriken skickas oskyddad.
 3. Anteckna i meddelandefältet utöver ditt ärende också ditt namn, vilken organisation du företräder och din kontaktinformation.
 4. Om du sköter ett ärende för en enskild kund, ange också följande uppgifter som behövs för att vi ska kunna säkerställa dina åtkomsträttigheter:
  • för vilket ärende du begär uppgifter
  • kundens namn och personbeteckning
 5. E-postadress: partner.info@fpa.fi

Observera att det finns separat kontaktinformation för rådgivning som gäller ersättning för företagshälsovård. Se kontaktinformation för företagshälsovården.