Så här ansöker du om pensionens barnförhöjning

  1. Ansök om barnförhöjning hos FPA med blanketten Ansökan om barnförhöjning (EV 264r). Skicka blanketten per post till FPA. Du kan också lämna in den på vilken FPA-serviceställen som helst.
  2. Bifoga till ansökanbetalningskvitto eller annan utredning, när du inte bor med barnet och betalar underhåll eller på annat sätt deltar i försörjningen av ditt barn som bor någon annanstans.
  3. Skanna eller fotografera bilagor och skicka det via e-tjänsten. Via denna länk kan du vid behov bifoga bilagor i efterskott.

Ansökningstid

Ansök om barnförhöjning samtidigt som du ansöker om pension. Om du ansöker om barnförhöjning senare, är den retroaktiva ansökningstiden för barnförhöjningen 6 månader.

  • På e-tjänsten kan du följa med hur handläggningen av din ansökan framskrider och när förmånen betalas ut.
  • Uppgifter om den genomsnittliga handläggningstiden av ansökningar hos FPA hittar du på sidan Handläggningstid och förfrågningar.

Anmälan om ändringar och stödets upphörande

Den som beviljats barnförhöjning ska meddela FPA om förändringar som gäller barnets underhåll.

Stödet upphör automatiskt från början av den månad som följer efter att barnet har fyllt 16 år.

Om barnet avlider före fyllda 16 år, drar FPA in barnförhöjningen på basis av anmälan från Befolkningsregistercentralen eller förhöjningens mottagare.

Mer information