Så här ansöker du om pensionens barnförhöjning

 1. Fyll i och skriv ut blanketten Ansökan om barnförhöjning EV 264r (pdf).
 2. Bifoga till ansökanbetalningskvitto eller annan utredning, när du inte bor med barnet och betalar underhåll eller på annat sätt deltar i försörjningen av ditt barn som bor någon annanstans.
 3. Skicka ansökan i MittFPA: 
  • Fyll i ansökningsblanketten och spara den på din apparat. Spara även nödvändiga bilagor. 
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem. 
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden. 
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om. 
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.
 4. Skicka ansökan per post: 
  • Fyll i ansökan, skriv under den och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

Ansökningstid

Ansök om barnförhöjning samtidigt som du ansöker om pension. Om du ansöker om barnförhöjning senare, är den retroaktiva ansökningstiden för barnförhöjningen 6 månader.

 • På e-tjänsten kan du följa med hur handläggningen av din ansökan framskrider och när förmånen betalas ut.
 • Uppgifter om den genomsnittliga handläggningstiden av ansökningar hos FPA hittar du på sidan Handläggningstid och förfrågningar.

Anmälan om ändringar och stödets upphörande

Den som beviljats barnförhöjning ska meddela FPA om förändringar som gäller barnets underhåll.

Stödet upphör automatiskt från början av den månad som följer efter att barnet har fyllt 16 år.

Mer information