Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

Utträdesavtalet

Storbritannien lämnade EU 1.2.2020 (brexit). Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien har tillämpats sedan 1.2.2020. Utträdesavtalet omfattar en övergångsperiod som löper ut 31.12.2020.

Genom utträdesavtalet tryggas den rätt till social trygghet som grundar sig på EU-lagstiftningen för de finska medborgare som bor i Storbritannien, om de har bosatt sig i Storbritannien eller börjat arbeta eller studera där före 1.1.2021. Avtalet tryggar också rättigheterna för de brittiska medborgare som är bosatta i Finland och som flyttade hit före 1.1.2021.

Det nya avtalet

De förhandlingar som EU och Storbritannien har fört om den framtida relationen slutfördes 24.12.2020. Det nya avtalet kommer att tillämpas provisorisk fram till 28.2.2021, tills det slutligt godkänns. 

I och med det nya avtalet tryggas rättigheterna till social trygghet för de personer som rör sig mellan Finland och Storbritannien efter 1.1.2021. FPA kommer att så fort som möjligt komplettera den här sidan med information om hur det nya avtalet inverkar på den sociala tryggheten.

Till Finland eller till Storbritannien för bosättning, arbete eller studier före 1.1.2021

I det här avsnittet redogörs för på vilket sätt brexit inverkar på din sociala trygghet om du har flyttat från Storbritannien till Finland eller från Finland till Storbritannien före 1.1.2021. 

Om du har flyttat till Finland eller till Storbritannien före 1.1.2021 gäller för dig i regel samma EU-bestämmelser om social trygghet som före brexit. Utträdesavtalet tryggar din rätt till social trygghet livet ut, eller så länge som dina omständigheter är i enlighet med villkoren i utträdesavtalet. Utträdesavtalet tryggar också dina familjemedlemmars rätt till social trygghet. 

För att brittiska medborgare som bor och arbetar i Finland och deras familjemedlemmar ska ha rätt till förmåner från FPA förutsätts att de vistas lagligen i Finland. Följ de anvisningar om uppehållsrätt som Migrationsverket (migri.fi) har gett och de tidsfrister som gäller för ansökan om uppehållsrätt.

FPA får uppgift om personers uppehållsrätt från Migrationsverket. Uppgift om medborgarskap och ändringar i medborgarskapet får FPA från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Till Finland eller till Storbritannien för bosättning, arbete eller studier 1.1.2021 eller senare

I det här avsnittet redogörs för på vilket sätt brexit inverkar på din sociala trygghet om du flyttar från Storbritannien till Finland eller från Finland till Storbritannien 1.1.2021 eller senare. 

De förhandlingar som EU och Storbritannien har fört om den framtida relationen slutfördes 24.12.2020. FPA kommer att så fort som möjligt komplettera den här sidan med information om hur det nya avtalet inverkar på den sociala tryggheten.

En förutsättning för att få rätt till förmåner från FPA är som huvudregel at man vistas lagligen i Finland. Följ de anvisningar om uppehållsrätt som Migrationsverket (migri.fi) har gett och de tidsfrister som gäller för ansökan om uppehållsrätt. FPA får uppgift om personens uppehållsrätt från Migrationsverket. Uppgifter om medborgaskap och ändringar i det får FPA av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

FPA:s kundservice

FPA:s telefonservice för internationella ärenden kan kontaktas vardagar kl. 10–15 på numret 020 634 0200 (på finska) och 020 634 0300 (på svenska). Båda numren betjänar även på engelska.

I frågespalten Fråga om internationella situationer svarar FPA:s sakkunniga på frågor som gäller förmåner från FPA vid flyttning från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland. Frågorna besvaras på svenska, finska och engelska.

Läs mer