Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

Storbritannien är inte längre ett EU-land fr.o.m. 1.2.2020. EU och Storbritannien har förhandlat om ett avtal om Storbritanniens utträde ur EU (brexit). Avtalet är avsett att träda i kraft fr.o.m. 1.2.2020.

Avtalet om utträde innefattar en övergångsperiod fram till 31.12.2020.

Den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan EU-länderna och Storbritannien under övergångsperioden fastställs i fortsättningen i enlighet med avtalet om utträde.

Den här webbsidan på finska och engelska: 

Social trygghet under övergångsperioden

Storbritanniens utträde ur EU orsakar inte förändringar i fråga om de förmåner som FPA betalar ut under övergångsperioden. Det samma gäller förmåner som betalas från Storbritannien. Övergångsperioden fortsätter till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas EU-lagstiftningen i situationer som berör både Finland och Storbritannien.

Social trygghet efter övergångsperioden

Med avtalet mellan Storbritannien och EU om Storbritanniens utträde tryggas rätten till den sociala tryggheten också efter utträdet. De EU-medborgare som omfattas av den sociala tryggheten i Storbritannien vid utträdet kan fortsättningsvis bibehålla sin rätt till den sociala tryggheten också efter övergångsperioden. På motsvarande sätt kan brittiska medborgare som lagligt vistas i Finland vid utträdet bibehålla sin rätt till förmåner i Finland också efter övergångsperioden.

Uppehållsrätt i Finland

Uppehållsrätten för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som vistas i Finland har ändrat från 1.10.2020. Följ Migrationsverkets anvisningar gällande uppehållsrätt och de tidsfrister som gäller för ansökan om uppehållsrätt. En förutsättning för att få rätt till förmåner från FPA är som huvudregel att man vistas lagligen i Finland. FPA får uppgift om personens uppehållsrätt från Migrationsverket.

Uppgifter om medborgaskap och ändringar i det får FPA av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Effekterna av utträdesavtalet

De här uppgifterna gäller i huvudsak endast för den övergångsperiod som fastställts i avtalet om utträde. FPA kommer att komplettera uppgifterna senare så att informationen också gäller tiden efter övergångsperioden.

Betalning av folkpensioner till Storbritannien

Till pensionstagare som är bosatta i Storbritannien betalas folkpension under övergångstiden, dvs. ända till slutet av 2020. Betalningen av pension fortsätter även efter det, om det inte sker några förändringar i pensionstagarnas förhållanden.

Studiestöd för studier i Storbritannien

Om du studerar i Storbritannien och får studiestöd fortsätter betalningen av studiestöd normalt. Om du är finsk medborgare fortsätter utbetalningen av studiestöd också efter övergångsperioden. Vilken typ av uppehållsrätt du har i Storbritannien inverkar inte på utbetalningen av förmånen. 

Utsänd arbetstagare i Storbritannien

Ett A1-intyg som utfärdats av Pensionsskyddscentralen förblir i kraft, dock högst till slutet av utträdesavtalets övergångsperiod. Din rätt till förmåner från FPA förblir oförändrad så länge A1-intyget är i kraft.

Sjukvård i Storbritannien 

Din rätt till vård och sjukvårdsersättning under tillfällig vistelse eller bosättning i Storbritannien kvarstår under utträdesavtalets övergångsperiod. Ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av FPA kan användas i Storbritannien.

Sjukvård i Finland

Din rätt till vård och sjukvårdsersättning under tillfällig vistelse eller bosättning i Finland kvarstår under utträdesavtalets övergångsperiod. Ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av Storbritannien gäller i Finland.

FPA:s kundservice

FPA:s telefonservice för internationella ärenden kan kontaktas vardagar kl. 10–15 på numret 020 634 0200 (på finska) och 020 634 0300 (på svenska). Båda numren betjänar även på engelska.

I frågespalten Fråga om internationella situationer svarar FPA:s sakkunniga på frågor som gäller förmåner från FPA vid flyttning från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland. Frågorna besvaras på svenska, finska och engelska.

Ytterligare information