Sköta en annan persons FPA-ärenden

En annan person kan sköta dina FPA-ärenden för din räkning om du inte kan eller vill sköta dem själv.

Om du är

  • under 15 år sköter din vårdnadshavare dina ärenden
  • 15–17 år kan du sköta dina ärenden själv eller så kan din vårdnadshavare sköta dem
  • 18 år eller äldre kan du ge en annan person tillstånd att sköta dina ärenden
  • 18 år eller äldre men inte kan sköta dina ärenden själv, kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller en domstol förordna en intressebevakare för dig.  

Man kan sköta ärenden för en annan persons räkning per telefon, på ett serviceställe eller per brev. I FPA:s e-tjänst MittFPA kan man sköta ärenden för en myndig persons räkning, men endast delvis. En vårdnadshavare kan tills vidare inte sköta ärenden för sitt minderåriga barn i e-tjänsten.

Sköta ärenden för en minderårig

En vårdnadshavare kan sköta alla ärenden för ett barn som är under 15 år per telefon, på ett serviceställe eller per brev. Om vårdnadshavaren gör en ansökan för sitt barns räkning måste ansökan skickas per post eller lämnas in på ett serviceställe.

Vårdnadshavaren kan inte sköta sitt minderåriga barns ärenden genom att logga in i MittFPA med sina egna koder. Vårdnadshavaren kan dock ansöka om rätt till social trygghet (vid flyttning utomlands) och beställa ett europeiskt sjukvårdskort till barnet i MittFPA.

Ett barn som är 15–17 år kan själv sköta sina ärenden. Om barnet har ett eget identifikationsverktyg för stark autentisering kan han eller hon sköta sina egna FPA-ärenden i MittFPA.

Sköta ärenden för en myndig person med fullmakt

Om du är 18 år eller äldre kan du ge en annan person tillstånd, dvs. en fullmakt, att sköta dina ärenden. En fullmakt kan ges även åt flera personer. Personen i fråga, dvs. den befullmäktigade, ska vara minst 18 år.

Du kan befullmäktiga en annan person

  • genom en fullmakt, med vilken personen kan sköta dina ärenden per telefon, på ett serviceställe och per post.
  • genom en Suomi.fi-fullmakt, med vilken personen kan sköta dina ärenden i MittFPA.

Läs mer om fullmakter.

Intressebevakningsfullmakt

Om du vill befullmäktiga en annan person för den händelse att du inte själv klarar av att sköta dina ärenden, kan du upprätta en intressebevakningsfullmakt. Läs mer om intressebevakningsfullmakt på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

En intressebevakningsfullmakt behöver inte skickas till FPA. Om fullmakten omfattar skötseln av ekonomiska ärenden kan den användas som fullmakt vid FPA när Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fastställt fullmakten.

En intressebevakningsfullmäktig är inte det samma som en allmän intressebevakare. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller domstolen kan förordna en allmän intressebevakare för en person som inte klarar av att sköta sina ärenden själv.

Vanliga frågor om att sköta ärenden för en annan person