FPA bidrar till att reformen lyckas

FPA är ett kunskapscenter för social trygghet och en aktör när framtidens sociala trygghet byggs upp.

FPA deltar i reformen av den sociala tryggheten. Våra förmånsspecialister, statistiker och forskare bidrar med information och sakkunskap såväl till beredningen av reformen som till den offentliga debatten.

Läs mer