FPA bidrar till reformen av den sociala tryggheten

FPA är ett kunskapscenter för social trygghet, som hjälper till att bygga upp framtidens sociala trygghet. Vi är aktivt med också i reformen av den sociala tryggheten.

FPA:s generaldirektör Outi Antila är permanent sakkunnigmedlem i kommittén för social trygghet. Kommitténs arbete stöds av fem sektioner, som alla har en medlem från FPA. Tre av sektionerna har en sakkunnigsekreterare från FPA. De av våra sakkunniga som deltar i reformarbetet har lång erfarenhet av verkställandet av förmåner samt av utveckling av lagstiftningen om social trygghet och av de tjänster som erbjuds kunderna.

Vid FPA bedrivs mycket forskning som gagnar beredningen av reformen av den sociala tryggheten. Våra forskare skriver också om frågor som anknyter till reformen i forskningsbloggen (Tutkimusblogi).

I FPA:s webbpublikation Sosiaalivakuutus ventileras information och synvinklar som gäller reformen av den sociala tryggheten. I podcasten Suoraan sosiaaliturvasta (på finska) diskuteras frågor som gäller den sociala tryggheten och som man är tvungen att ta ställning till också i samband med reformen. I artikelserien Sosiaaliturvan kauneuskilpailu (på finska) behandlas olika länders system för social trygghet utifrån forskning och i artikelserien Näin Suomessa käytetään sosiaaliturvaa (på finska) hur den sociala tryggheten och tjänster inom social- och hälsovården anlitas i olika regioner.

Läs mer