Handläggningen av ansökningar om grundläggande utkomststöd

FPA meddelar ett beslut om det grundläggande utkomststödet senast 7 vardagar (mån-fre) från det att ansökan inkommit till FPA. Men det förutsätter att FPA också har fått alla bilagor som ska fogas till ansökan.

Om din ansökan är bristfällig blir du ombedd att lämna in de bilagor som behövs för att FPA ska kunna handlägga den. I sådana fall avgörs ansökan inom 7 vardagar (mån-fre) efter att bilagorna har inkommit.

Exempel på handläggningstiden

Om en ansökan om utkomststöd inkommer till FPA på en måndag, ska den avgöras senast på onsdagen veckan därpå, om inga helger eller därmed jämförbara dagar infaller däremellan.

16.1.2018          Ansökan inkommer till FPA.

25.1.2018        Den sista handläggningsdagen för ansökan hos FPA.

29.1.2018       Utkomststödet betalas ut. Stödet är på kontot inom 2 bankdagar efter att beslutet fattas.

Handläggningen av brådskande ansökningar

Om FPA bedömer att ansökan är brådskande handläggs den samma vardag som den inkommit till FPA eller vardagen därpå. Betalningen är på kontot inom 2 bankdagar efter att beslutet fattats. I brådskande fall kan kunden också få en betalningsförbindelse för läkemedel eller livsmedel. En betalningsförbindelse för läkemedel överförs direkt från FPA till apoteket. En betalningsförbindelse  för livsmedel kan avhämtas från det närmaste av FPA:s serviceställen eller enligt överenskommelse t.ex. från kommunens socialbyrå.

I brådskande fall ska kunden ringa FPA eller besöka FPA-serviceställen och ange skälen till att ärendet brådskar. Brådskande fall är det till exempel fråga om när det sker en sådan oväntad förändring i livssituationen som man inte har kunnat förbereda sig på.

Kontrollera i vilket skede handläggningen av din ansökan är i e-tjänsten

På ingångssidan i e-tjänsten ser du när din ansökan har avgjorts och när förmånen betalas ut. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobilcertifikat.