Genomsnittlig handläggningstid

FPA meddelar normalt ett beslut om det grundläggande utkomststödet senast 7 vardagar (mån-fre) från det att ansökan inkommit till FPA. Detta förutsätter att FPA också har fått alla bilagor som behövs. Om din ansökan är bristfällig blir du ombedd att lämna in de bilagor som behövs för att FPA ska kunna handlägga den. I sådana fall avgörs ansökan inom 7 vardagar (mån-fre) efter att bilagorna har inkommit.

Läget vecka 2

Handläggningstid i genomsnitt: 6 dagar

Kontrollera uppgifterna om handläggningen av din ansökan i e-tjänsten

I FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst) kan du kontrollera uppgifter om handläggningen av din ansökan. Man loggar in på e-tjänsten med sina nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat.

Det går inte att snabba på handläggningen av ansökan genom att besöka FPA-serviceställen eller ringa FPA:s telefontjänst. Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in.