Målsatta tider för handläggningen av förmånsansökningar

Utkomststödet är den enda förmån för vilken handläggningstiden har fastställts i lag. För övriga förmåner fastställer FPA årligen målsatta handläggningstider, som är rekommendationer.

Det är fråga om genomsnittliga tider, så en del av ansökningarna handläggs alltid något snabbare, andra något långsammare än den målsatta tiden.