Handläggningstid för ansökningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Handläggningstid för ansökningar

Ansökningar om grundläggande utkomststöd ska enligt lag handläggas inom 7 vardagar. I fråga om övriga förmåner har FPA själv fastställt målsatta handläggningstider. FPA följer upp handläggningstiderna.

Observera att handläggningstiden för en del ansökningar alltid är något kortare än den genomsnittliga tiden, för andra något längre.

Kontrollera i vilket skede ditt ärende är

Gå till MittFPA

I MittFPA kan du se i vilket skede ditt ärende är

Handläggningstiden för din ansökan påverkas bland annat av hur noggrant du har fyllt i ansökan och huruvida du har lämnat in alla bilagor och tilläggsuppgifter som behövs.

I MittFPA kan du se om din ansökan har kommit in och om du har fått ett beslut i ärendet. Om beslutet ännu inte har kommit, ser du en uppskattning av hur lång tid handläggningen tar.

I MittFPA ser du också påminnelser om tilläggsuppgifter och bilagor som saknas. Påminnelsen visas tills handläggaren på nytt har tagit ansökan till behandling. Oroa dig alltså inte om du redan har lämnat in tilläggsuppgifterna och bilagorna till FPA.

Vanliga frågor

Handläggningen av ansökan kan fördröjas exempelvis om

  • det saknas väsentliga uppgifter eller bilagor i ansökan
  • den sökande inte lämnar in uppgifter och bilagor trots begäran
  • FPA väntar på uppgifter från en tredje part, t.ex. från den sökandes arbetsgivare
  • den sökande har bott utomlands och FPA väntar på uppgifter från en socialförsäkringsinstitution i något annat land
  • det är långa köer i handläggningen av ansökningar
  • ansökan har återsänts till FPA från besvärsinstansen.

Om du vill komplettera en ansökan som du redan har lämnat in till FPA kan du göra det i MittFPA eller genom att ringa servicenumret.

Ibland kommer det in så många ansökningar till FPA att ansökningarna inte hinner handläggas inom den målsatta tiden.

Köerna kan ha en koppling till årstiden. Köer uppstår till exempel i början av hösten, då många inleder sina studier, och vid årsskiftet när det sker ändringar i villkoren och beloppen för de olika förmånerna. Vid årsskiftet leder också indexhöjningar och ändringar i beskattningen av förmåner till köer och förfrågningar hos FPA.

Ibland måste FPA vänta på beslut från någon annan myndighet för att kunna fatta sitt beslut. Helgdagar och personalens semestrar kan också orsaka köer i handläggningen. 

När FPA handlägger ansökningar med internationell koppling blir man ofta tvungen att be om uppgifter av institutioner som verkställer den sociala tryggheten i andra länder. Det gör att handläggningen går långsammare. Du kan underlätta handläggningen genom att lämna så utförliga uppgifter som möjligt i din ansökan och genom att snabbt lämna in de bilagor som behövs.

Exempelvis kan handläggningen av en ansökan om ersättning för kostnader för vård utomlands ta flera månader. Även handläggningstiden för pensionsansökningar är lång. Beslut om folkpension kan fattas först när FPA har fått uppgifter om de försäkringsperioder som fastställts av andra länder och om arbetspensionsperioder i Finland samt arbetspensionsbeslut från Finland och andra länder.