Insamling och inlämning av uppgifter

Utvärdering och rapportering av rehabiliteringens effekter utgör en del av klientens rehabiliteringsprocess och FPA:s rapporteringssystem. Utifrån rapporterna utvecklar FPA rehabiliteringstjänsterna i en ännu mer klient- och målorienterad riktning. Serviceproducenten ska samla in utvärderingsuppgifter av klienterna och skicka uppgifterna till FPA.

System för uppföljning av rehabiliteringsresultat

Skicka de insamlade uppgifterna via systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat.

Logga in i tjänsten

Insamling av uppgifter av klienten

Informera klienten om utvärderingen av rehabiliteringens effekter, ge klienten FPA:s broschyr och be klienten ge sitt skriftliga samtycke till att uppgifter får skickas till FPA.

Det är frivilligt för klienten att medverka i uppföljningen av rehabiliteringens effekter. Vare sig klienten väljer att ge sitt samtycke eller inte, påverkar det inte innehållet i de rehabiliteringstjänster klienten får och inte heller klientens möjligheter att få FPA-rehabilitering i framtiden.

Inlämning uppgifter till FPA

Skicka uppgifterna till FPA via systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat. Uppgifterna ska skickas före utgången av mars kalenderåret efter att mätningen genomfördes. Om mätningen exempelvis har genomförts 6.8.2020 ska uppgifterna vara hos FPA senast 31.3.2021.

Du kan utan tidsbegränsning skicka in resultat av inledande mätningar också för året före mätningsåret. Exempelvis var det möjligt att utan tidsbegränsning under våren 2017 skicka in resultaten av inledande mätningar som gjorts 2015. Syftet med den här flexibiliteten är att som referenspunkt till alla avslutande mätningar och uppföljningsmätningar också få en inledande mätning.

Så här identifierar du dig i systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat

Logga in systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat med Suomi.fi-identifikation. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobilcertifikat eller med certifikatkort.

Du kan använda systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat om du har

  • ett starkt Suomi.fi-identifieringsverktyg
  • den Suomi.fi-fullmakt som behövs.

Fullmakter

Be om en Suomi.fi-fullmakt så fort som möjligt. För att du ska kunna använda systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat måste du få fullmakten Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster av den organisation som du representerar.

Om du sköter ärenden för en kommun eller en stiftelse ska du ansöka om en fullmakt med en fullmaktsansökan. Fullmakten kan ges av en person som fått fullmaktsrätt för organisationen i fråga.

Läs anvisningarna: Fullmakt med ansökan (suomi.fi)

Om du sköter ärenden för ett företags räkning eller som enskild näringsidkare kan du begära och ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I vissa fall behöver du ingen fullmakt, utan du kan sköta ärenden utifrån din ställning.

Läs anvisningarna:

Läs mer