Mitt i allt

Mittiallt.fi är en webbpublikation som är riktad till FPA-kunderna, där kunderna själva berättar om FPA:s förmåner och tjänster. Praktiska exempel och tips gör det lättare att ansöka om olika stöd. Nya artiklar, videoklipp och bloggar publiceras varje månad. Mittiallt.fi bejänar både privatpersoner och arbetsgivare.

Mittiallt.fi publiceras på finska och svenska.

På finska: Elämässä.fi
På svenska: Mittiallt.fi

Guiden Mitt i allt

FPA ger dessutom varje år ut den tryckta guiden Mitt i allt. Den finns att få på FPA:s serviceställen samt på apotek och bibliotek. Guiden innehåller information i komprimerad form om FPA:s förmåner och tjänster.

FPA:s samarbetspartner kan beställa guiden gratis och dela ut den till sina kunder. Man kan beställa guiden t.ex. i buntar om 20 eller 50 exemplar på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Personer med synskada kan beställa guiden Mitt i allt som taltidning från Förbundet Finlands svenska synskadade rf:
telefon (09) 696 2300 eller kansliet@fss.fi.

Kontaktinformation för redaktionen

Chefredaktör
Ansvarig kommunikationsspecialist Satu Kontiainen

Redaktionschef
Ansvarig kommunikationsspecialist Laura Rahka

Redaktionens e-postadress är toimitus@kela.fi

Redigering och layout
Otavamedia OMA

År 2018

Mitt i allt 2018 (pdf, 2,4 Mb)
Elämässä-opas (pdf, 2,4 Mb)

År 2017

Mitt i allt 2017 (pdf, 2,3 Mb)
Elämässä-opas (pdf, 2,4 Mb)

År 2016

Mitt i allt 2016 (pdf, 2 Mb)
Elämässä 2016 (pdf, 2 Mb)

År 2015

Mitt i allt 2015 (pdf, 2 Mb)
Elämässä  (pdf, 2 Mb)
Social security benefits in short (pdf, 0,6 Mb)

Tidningen Mitt i allt - Elämässä till år 2014:

Mitt i allt 2014

Mitt i allt 2/2014 (pdf, 2 Mb).
Mitt i allt 1/2014 (pdf, 2 Mb).

Mitt i allt 2013

Mitt i allt 2/2013 (pdf, 1 Mb).
Mitt i allt 1/2013 (pdf 2,7 Mb).

Mitt i allt 2012

Mitt i allt 2/2012 (pdf, 2,8 Mb)
Mitt i allt 1/2012 (pdf, 2,5 Mb)

Mitt i allt 2011

Mitt i allt 2/2011 (pdf, 1,7 Mb)
Mitt i allt 1/2011 (pdf, 1,2 Mb)

Mitt i allt 2010

Mitt i allt 3/2010 (pdf, 1,7 Mb)
Mitt i allt 2/2010 (pdf, 1,4 Mb)
Mitt i allt 1/2010 (pdf, 1,5 Mb)

Mitt i allt 2009

Mitt i allt 4/2009 (pdf, 0,8 Mb)
Mitt i allt 3/2009 (pdf, 1,4 Mb)
Mitt i allt 2/2009 (pdf, 1,2 Mb)
Mitt i allt 1/2009 (pdf, 1 Mb)

Mitt i allt är efterträdare till FPA-bladet (1973-2008)

Tidningen är i pdf-format. För att kunna läsa den behövs programmet Adobe® Reader® -program. Programmet är gratis och kan laddas ner via Adobe hemsidan.