Så här ansöker du om multidisciplinär individuell rehabilitering

  1. Besök först en läkare. Bedöm tillsammans ditt behov av rehabilitering. Vid behov rekommenderar läkaren rehabilitering och skriver ett läkarutlåtande B så att du kan ansöka om rehabilitering.
  2. Fyll i och skriv ut blanketten för ansökan om rehabilitering enligt prövning KU 132r (pdf).
  3. Bifoga i din ansökan ett läkarutlåtande B som beskriver din funktionsförmåga och den sjukdom eller funktionsnedsättning som är orsak till ditt rehabiliteringsbehov, vilket slag av rehabilitering som rekommenderas samt motiveringarna och målen för rehabiliteringen.
  4. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i MittFPA.

  5. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten och fungerar då som platsbokning och betalningsförbindelse för dig. Du kan inte söka ändring i beslutet.

Multidisciplinär individuell rehabilitering kan också beviljas inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Läs mer om villkoren för beviljande av krävande medicinsk rehabilitering.

Läs mer