Krävande medicinsk rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Krävande medicinsk rehabilitering

Syftet med krävande medicinsk rehabilitering är att du trots din sjukdom eller funktionsnedsättning ska kunna arbeta eller bättre klara av dagliga aktiviteter.

Du kan ha rätt till krävande medicinsk rehabilitering om

  • du är under 65 år
  • du på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom har stora svårigheter att klara av och delta i dagliga aktiviteter
  • rehabiliteringsbehovet varar i minst ett år
  • rehabiliteringen inte ges i omedelbar anslutning till sjukvård
  • målen för rehabiliteringen inte är enbart terapeutiska, utan också stöder dina möjligheter till aktivitet och delaktighet.

Plan för rehabiliteringen

För krävande medicinsk rehabilitering behöver du en rehabiliteringsplan av den läkare som behandlar dig inom den offentliga hälso- och sjukvården. Tala med läkaren om dina förväntningar och mål i fråga om rehabiliteringen och hur de kunde integreras i dina dagliga aktiviteter.

Du kan själv välja vilken serviceproducent som genomför din rehabilitering. Serviceproducenten ska ha ett avtal med FPA. Du kan söka en lämplig serviceproducent i tjänsten för sökning av serviceproducent.

Om du får offentlig institutionsvård har du inte rätt till krävande medicinsk rehabilitering som ordnas av FPA.

Beroende på din situation kan du få rehabilitering i form av

Läs mer

Senast ändrad 24.4.2024