Gå till innehållet

Avbrott i e-tjänsterna 23.3 kl. 06.00–12.00 Mer information

Publikationer

FPA publicerar regelbundet guider, förmånsbroschyrer, forskningar, statistik och årsberättelsen. Nästan alla forsknings- osh statistikpublikationer kan laddas ned från HELDA:s digitala arkiv.

Beställ