Så här handleder du kunden i utkomststödsärenden

Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Man ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos kommunens socialbyrå.

Observera följande:

Uppskatta stödbeloppet

Kunden kan med hjälp av räknaren göra en uppskattning av huruvida han eller hon har rätt till utkomststöd och vilket beloppet i så fall är. Det lönar sig att uppskatta stödbeloppet med hjälp av räknaren innan man ansöker om grundläggande utkomststöd.

Till räknaren
  • Kunden behöver ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA även om kunden ansöker enbart om kompletterande eller förebyggande utkomststöd.
  • Om kunden har sådana utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker och kunden därför behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan kunden ange detta i ansökan om grundläggande utkomststöd. På kundens begäran kan FPA skicka ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd med bilagor till kommunen för handläggning.
  • Om kunden redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA kan han eller hon ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen.

I e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) ser kommunen uppgifter gällande de beslut om grundläggande utkomststöd som FPA har fattat. Logga in i Kelmu med Katso-koder.

Beräkna utkomststödets belopp med hjälp av räknaren

Innan kunden ansöker om grundläggande utkomststöd ska kunden ta reda på om han eller hon kan få primära förmåner eller inkomster. Primära förmåner är exempelvis arbetslöshetsförmåner, bostadsbidrag och studiestöd.

Det lönar sig också för kunden att med hjälp av räknaren göra en uppskattning av huruvida han eller hon har rätt till utkomststöd och vilket beloppet i så fall är.

Läs mer