Information om ersättningspraxis till serviceproducenterna

De här sidorna innehåller information till producenter av företagshälsovårdstjänster om

Det är viktigt att serviceproducenten beaktar hur ersättningsförfarandet fungerar innan man lämnar in redovisningar eller fyller i blanketter för ersättningsansökan.