Verksamhets- och kostnadsuppgifter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Verksamhets- och kostnadsuppgifter som ska meddelas till FPA

Producenten av företagshälsovårdstjänster och arbetsgivaren kan sinsemellan komma överens om faktureringspraxis. Serviceproducenten kan till exempel ta ut fasta avgifter av arbetsgivaren för kostnaderna för företagshälsovården.

Oberoende av faktureringspraxis ska företagshälsovårdsverksamheten i ersättningsansökan specificeras i avgifter och arvoden som tas ut enligt använd tid eller per besök eller undersökning. Verksamhets- och kostnadsuppgifter ska meddelas i den form som bestämmelser och ansökningsblanketter förutsätter.

FPA bedömer utifrån ersättningsansökan om ersättning kan beviljas för kostnaderna.

De kostnader som inte hör till företagshälsovården ska hållas separat (t.ex. vid faktureringen) från de kostnader som uppkommit för den lagstadgade företagshälsovården och sjukvården i anslutning till den.

För att ersättning ska betalas ska kostnaderna

  • vara betalda i sin helhet av arbetsgivaren och
  • ingå i bokföringen för den räkenskapsperiod som angetts i ansökan.

Sambandet mellan kostnaderna och användningen av företagshälsovårdens resurser ska kunna verifieras på ett tillförlitligt sätt i specifikationen enligt åtgärd. Specifikationen ska finnas i arbetsgivarens bokföring eller i en bilaga till den. Specifikationen ska på begäran lämnas in till FPA.

Läs mer om vilka kostnader som ersätts som företagshälsovård (Arbetsgivare).

Meddela uppgifter i arbetsgivarens ersättningsansökan

I ersättningsansökan för arbetsgivare ska kostnaderna för företagshälsovård uppges specificerade enligt verksamhet och kostnad i enlighet med hur resurserna använts. I ansökan uppges alltså de kostnader som föranletts av verksamhet som utförts av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården och uppgifterna om sådan verksamhet.

Prestationerna, verksamheten och kostnaderna ska motsvara de verkliga och skäliga kostnaderna, oberoende av faktureringssätt. Uppgifterna i ansökan och specifikationen ska alltid kunna uppges som avgifter och arvoden som grundar sig på prestationer och verksamhet.

Blanketter och ifyllningsanvisningar för arbetsgivare

Meddela uppgifter i företagarens ersättningsansökan

Företagare ansöker om ersättning för företagshälsovård då kostnaderna uppkommer. Företagarna har alltså inte samma förfarande med ansökan per räkenskapsperiod som arbetsgivarna har. Kostnaderna kan ersättas endast om det i varje ansökan framgår för vilken verksamhet och prestation kostnaden har uppkommit och betalats.

Arbetsgivarföretagare kan om de så önskar söka ersättning med ansökan för arbetsgivare och i ansökan meddela både kostnaderna för de anställdas och företagarens egen företagshälsovård. Ersättningen söks per räkenskapsperiod. Det ska framgå i företagarens företagshälsovårdsavtal vilket ansökningssätt man valt.

Läs mer om hur man ansöker om ersättning för företagares företagshälsovård.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?