Läroanstalter och studentrestauranger

Studentrestauranger kan ansöka om rätt till måltidsstöd från FPA. På de här sidorna finns information om vad studentrestaurangerna och de aktörer som ansvarar för konkurrensutsättningen ska beakta för att måltidsstöd ska kunna betalas ut.

Privata läroanstalter kan ansöka om rätt till studiestöd för sina utbildningar från FPA. På sidorna finns information om förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd och om hur man ansöker om rätt till studiestöd.

Extranätet är en helhet av servicesidor med material för läroanstalter, studentrestauranger och banker.

Via studielinjetjänsten för läroanstalter ska andra stadiets läroanstalter och Polisyrkeshögskolan lämna uppgifter till FPA om de studielinjer de erbjuder. Lägg märke till att gymnasierna inte behöver lämna uppgifter om studielinjer till FPA.

Ordnar din läroanstalt utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)?

Både studiestöd och stöd för skolresor kan beviljas för utbildningen. Läs närmare anvisningar på våra extranätsidor.