Privata producenter av småbarnspedagogik

På den här sidan finns information för privata producenter av småbarnspedagogik om ansökan, belopp och utbetalning av stöd för privat vård av barn.

Exempel på privata producenter av småbarnspedagogik:

  • privata daghem
  • privata gruppfamiljedaghem
  • privata familjedagvårdare
  • enskilda personer som har ingått ett arbetsavtal om dagvård med barnets förälder eller vårdnadshavare (vårdare anställda i arbetsavtalsförhållande). Producenten av småbarnspedagogik får emellertid inte vara familjemedlem till den som ansöker om stöd.

Stödet för privat vård av barn är ett stöd riktat till familjen även om det betalas till producenten av småbarnspedagogik.

På privatvårdsstödets belopp inverkar bland annat familjens inkomster och föräldrarnas arbetssituation. Därför kan FPA inte informera producenten av småbarnspedagogik om grunderna för beviljande, utbetalning och indragning av stödet.

FPA meddelar producenten av småbarnspedagogik endast när och med hur stort belopp stödet betalas.