E-tjänst för producent av småbarnspedagogik

Producenter av småbarnspedagogik som har ett FO-nummer kan i e-tjänsten sända ett meddelande gällande stöd för privat vård av barn.

Meddelandet motsvarar blankett WH 2r (pdf) (Utredning, Stöd för privat vård av barn, Dagvårdsproducent).

E-tjänst

Producenter av småbarnspedagogik som har ett FO-nummer kan i e-tjänsten sända ett meddelande gällande stöd för privat vård av barn. Meddelandet motsvarar blankett WH 2r. I e-tjänsten kan producenterna av småbarnspedagogik också se uppgifter som de skickat tidigare.

Logga in på e-tjänsten

I e-tjänsten kan producenterna av småbarnspedagogik också se uppgifter som de skickat tidigare.

Så här identifierar du dig i e-tjänsten för dagvårdsproducenter

Suomi.fi-identifikation har tagits i bruk i tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter 14.12.2019. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Läs mer

Fullmakter

Ansök om rätt Suomi.fi-fullmakt så fort det är möjligt.

Du får anvisningar som gäller för din organisation då du klickar på rätt alternativ nedan.

För en hurdan organisations del sköter du ärenden?

Följande personer kan sköta ärenden för ett företag eller som enskilda näringsidkare:

 • affärsidkare och yrkesutövare (firmanamn)
 • jord- och skogsbruksidkare
 • verkställande direktörer och ensamma firmatecknare för aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag

Organisationen är något av följande:

 • en offentlig organisation
 • ett dödsbo
 • en näringssammanslutning
 • en beskattningssammanslutning
 • en samfälld förmån
 • en förening
 • en stiftelse
 • ett utländskt företag eller en utländsk person
 • ett företag vars firmateckningsregel inte tillåter att en person ensam representerar företaget.

Organisationen kan redan använda Suomi.fi-fullmakter.

För e-tjänsten för privata dagvårdsproducenter behöver du Suomi.fi-fullmakten Dagvårdsproducentens anmälan för stöd för privat vård av barn.

Ta fullmakten i bruk så fort som möjligt. Du kan administrera fullmakter i Suomi.fi-tjänsten. När alla användare i organisationen har fått rätt Suomi.fi-fullmakter kan du sluta upprätthålla Katso-behörigheterna.

Logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Följande personer kan sköta ärenden för ett företag eller som enskilda näringsidkare:

 • affärsidkare och yrkesutövare (firmanamn)
 • jord- och skogsbruksidkare
 • verkställande direktörer och ensamma firmatecknare för aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag

Hurdan Katso-behörighet använder du?

De här organisationerna kan ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter:

 • offentliga organisationer
 • dödsbon
 • näringssammanslutningar
 • beskattningssammanslutningar
 • samfällda förmåner
 • föreningar
 • stiftelser
 • utländska företag eller personer
 • företag vilkas firmateckningsregel inte tillåter att en person ensam representerar företaget.

Gör så här:

 1. Efter 14.12.2019 kan du logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort. Läs mer om Suomi.fi-identifikation (Suomi.fi).
 2. Upprätthåll Katso-behörigheterna tills det är möjligt för din organisation att använda Suomi.fi-fullmakter. Behörigheter att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna. För e-tjänsten för privata dagvårdsproducenter behöver du Katso-behörigheten Dagvårdsproducentens anmälan.
 3. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakten så fort det är möjligt. Informationen om ibruktagning av Suomi.fi-fullmakten uppdateras på den här sidan. För e-tjänsten för privata dagvårdsproducenter behöver du Suomi.fi-fullmakten Dagvårdsproducentens anmälan för stöd för privat vård av barn. Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (Suomi.fi).

De här organisationerna kan ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter:

 • offentliga organisationer
 • dödsbon
 • näringssammanslutningar
 • beskattningssammanslutningar
 • samfällda förmåner
 • föreningar
 • stiftelser
 • utländska företag eller personer
 • företag vilkas firmateckningsregel inte tillåter att en person ensam representerar företaget.

Gör så här:

 1. Certifiera Katso-underkoden i Katso-tjänsten senast 14.12.2019.
 2. Efter 14.12.2019 kan du logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort. Läs mer om Suomi.fi-identifikation (Suomi.fi).
 3. Upprätthåll Katso-behörigheterna tills det är möjligt för din organisation att använda Suomi.fi-fullmakter. Behörigheter att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna. För e-tjänsten för privata dagvårdsproducenter behöver du Katso-behörigheten Dagvårdsproducentens anmälan.
 4. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakten så fort det är möjligt. Informationen om ibruktagning av Suomi.fi-fullmakten uppdateras på den här sidan. För e-tjänsten för privata dagvårdsproducenter behöver du Suomi.fi-fullmakten Dagvårdsproducentens anmälan för stöd för privat vård av barn. Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (Suomi.fi).