Rehabiliteringskurssystemet på extranätet

Serviceproducenterna kan kontrollera och ändra uppgifterna om sina egna kurser i rehabiliteringskurssystemet på extranätet. Logga in i systemet med Suomi.fi-identifikation.

Så här identifierar du dig i rehabiliteringskurssystemet

Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med mobil-ID, certifikatkort eller personliga nätbankskoder.

Från och med 1.2.2021 kan du använda rehabiliteringskurssystemet endast om du har tillgång till samtliga nedanstående:

  • ett starkt Suomi.fi-identifieringsverktyg
  • den Suomi.fi-fullmakt som behövs.

Fullmakter

Ansök om rätt Suomi.fi-fullmakt så fort det är möjligt. För rehabiliteringskurssystemet behöver du Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster av den organisation som du representerar.

Om du sköter ärenden för en kommun eller en stiftelse ska du ansöka om en fullmakt med en fullmaktsansökan. Fullmakten kan ges av en person som fått fullmaktsrätt för organisationen i fråga.

Läs anvisningen:

Om du sköter ärenden för ett företags räkning eller som enskild näringsidkare kan du begära och ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I vissa fall behöver du ingen fullmakt, utan du kan sköta ärenden utifrån din ställning.

Läs anvisningarna:

Läs mer