Rehabiliteringskurssystemet på extranätet

Så här identifierar du dig i rehabiliteringskurssystemet

Suomi.fi-identifikation har tagits i bruk i rehabiliteringskurssystemet 14.12.2019. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation och identifieringsverktyg (Suomi.fi).

Fullmakter

Ansök om rätt Suomi.fi-fullmakt så fort det är möjligt.

Du får anvisningar som gäller för din organisation då du klickar på rätt alternativ nedan.

För en hurdan organisations del sköter du ärenden?

Följande personer kan sköta ärenden för ett företag eller som enskilda näringsidkare:

 • affärsidkare och yrkesutövare (firmanamn)
 • jord- och skogsbruksidkare
 • verkställande direktörer och ensamma firmatecknare för aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag

Organisationen är något av följande:

 • en offentlig organisation
 • ett dödsbo
 • en näringssammanslutning
 • en beskattningssammanslutning
 • en samfälld förmån
 • en förening
 • en stiftelse
 • ett utländskt företag eller en utländsk person
 • ett företag vars firmateckningsregel inte tillåter att en person ensam representerar företage

Organisationen kan redan använda Suomi.fi-fullmakter.

För rehabiliteringskurssystemet behöver du Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster. Ta fullmakten i bruk så fort som möjligt.

Du kan administrera fullmakter i Suomi.fi-tjänsten. När alla användare i organisationen har fått rätt Suomi.fi-fullmakter kan du sluta upprätthålla Katso-behörigheterna.

Logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Följande personer kan sköta ärenden för ett företag eller som enskilda näringsidkare:

 • affärsidkare och yrkesutövare (firmanamn)
 • jord- och skogsbruksidkare
 • verkställande direktörer och ensamma firmatecknare för aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag

Hurdan Katso-behörighet använder du?

De här organisationerna kan ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter:

 • offentliga organisationer
 • dödsbon
 • näringssammanslutningar
 • beskattningssammanslutningar
 • samfällda förmåner
 • föreningar
 • stiftelser
 • utländska företag eller personer
 • företag vilkas firmateckningsregel inte tillåter att en person ensam representerar företaget

Gör så här:

 1. Från och med 14.12.2019 kan du logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort. Läs mer om Suomi.fi-identifikation.
 2. Upprätthåll Katso-behörigheterna (Befolkningsregistercentralena) tills det är möjligt för din organisation att använda Suomi.fi-fullmakter. Behörigheter att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna. För rehabiliteringskurssystemet behöver du Katso-behörigheten Rehabiliteringskurssystem.
 3. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakten så fort det är möjligt. Informationen om ibruktagning av tjänstemannafunktionerna uppdateras på den här sidan. För rehabiliteringskurssystemet behöver du Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster. Läs mer om Suomi.fi fullmakter.

De här organisationerna kan ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter:

 • offentliga organisationer
 • dödsbon
 • näringssammanslutningar
 • beskattningssammanslutningar
 • samfällda förmåner
 • föreningar
 • stiftelser
 • utländska företag eller personer
 • företag vilkas firmateckningsregel inte tillåter att en person ensam representerar företaget

Gör så här:

 1. Certifiera Katso-underkoden i Katso-tjänsten senast 14.12.2019.
 2. Från och med 14.12.2019 kan du logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort. Läs mer om Suomi.fi-identifikation.
 3. Upprätthåll Katso-behörigheterna (Befolkningsregistercentralena) tills det är möjligt för din organisation att använda Suomi.fi-fullmakter. Behörigheter att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna. För rehabiliteringskurssystemet behöver du Katso-behörigheten Rehabiliteringskurssystem.
 4. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakten så fort det är möjligt. Informationen om ibruktagning av tjänstemannafunktionerna uppdateras på den här sidan. För rehabiliteringskurssystemet behöver du Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster. Läs mer om Suomi.fi fullmakter.
Valinta

Jatkokysymys

Lisätieto

Vastaus

Peruuta