Så här ansöker du om finansiering

Du kan ansöka om finansiering för forsknings- eller utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar eller sjukförsäkring.

Ansökningar om finansiering för utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering tas emot en gång om året. Utöver det kan det vid behov ordnas riktade ansökningsförfaranden, som gäller exempelvis kvalificerat utvecklingsarbete eller forskning inom rehabilitering.

Finansiering kan sökas av företag, aktörer inom den offentliga sektorn och andra offentliga sammanslutningar. Privatpersoner beviljas inte finansiering.

Ansökningshandlingar

Skicka ansökan om finansiering inklusive bilagor inom utsatt tid per e-post till adressen kirjaamo@kela.fi.

FPA behandlar inte bristfälligt ifyllda ansökningar eller ansökningar som skickats per post eller kommit in för sent.

Ansökningstiden för finansiering år 2021 avslutar 31.3.2021.

Kriterier för beviljande

FPA kan bevilja finansiering för utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering enligt prövning, om

 • utvecklingsverksamheten är relevant med tanke på FPA-rehabiliteringen eller
 • utvecklingsverksamheten är inriktad på sådana områden inom rehabiliteringen som är viktiga ur ett samhällsperspektiv och som befinner i gränslandet mellan olika system.

Utöver det ska

 • den projektplan som ingår i ansökan innehålla en plan för hur verksamheten ska etableras och ett förslag om permanent finansiering (t.ex. kommuner, FPA)
 • resultaten av utvecklingsprojektet vara tillgängliga för alla när projektet avslutas
 • projektplanen och kostnadsberäkningen vara realistiska.

FPA beviljar i regel inte finansiering, om

 • utvecklingsprojektet uppenbart är inriktat på rehabiliteringstjänster som ordnas av någon annan aktör, exempelvis inom den offentliga hälso- och sjukvården
 • det redan finns tillförlitlig information om den rehabilitering som utvecklingsprojektet erbjuder vad gäller rehabiliteringens effekter och lämplighet
 • någon motsvarande eller alternativ tjänst redan finns eller som bäst utvecklas inom ramen för utvecklings- eller forskningsverksamhet som finansieras av FPA eller någon annan aktör
 • utvecklingsprojektet är orealistiskt (t.ex. projektet är extra dyrt, den sökande saknar kompetens eller målgruppen är liten)
 • det inom projektet utvecklas en sådan produkt eller tjänst som kommer att utgöra en del av den sökandes affärsverksamhet (t.ex. ett registrerat varumärke)
 • ansökan gäller finansiering av ett examensarbete
 • ansökan är klart bristfällig.

Alla sökande får ett beslut om sin ansökan per e-post i enlighet med den tidtabell som anges i ansökningsguiden.