Kontaktinformation till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning är öppet vardagar kl. 7.30–20 och lördagar kl. 8–15.

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ger råd till serviceproducenterna och tolkarna bland annat i följande frågor:

 • beställningar
 • tolklistor
 • tolkens jäv
 • bedömning av restid
 • studietolkning
 • tolkning utomlands
 • respons gällande beställningar

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ger också råd till andra aktörer och myndigheter som ansvarar för att ordna tolkning. Läs mer om tolkning som ordnas av andra aktörer (Privatpersoner).

Telefontjänsten kostar en lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift. Det är avgiftsbelagt att köa.

Övrig kontaktinformation

 • Förmedlingssystemet och felsituationer: vatu.tukipalvelut@kela.fi
 • Kostnadsersättningar och fakturering: vatu.laskutus@kela.fi
 • Förändringar i personalen och avtal: vatu.palveluntuottajat@kela.fi
 • Allmänna frågor gällande tolktjänsten och myndighetsrådgivning: vatu@kela.fi

Övrig kontaktinformation

 • Förmedlingssystemet och felsituationer: vatu.tukipalvelut@kela.fi
 • Kostnadsersättningar och fakturering: vatu.laskutus@kela.fi
 • Förändringar i personalen och avtal: vatu.palveluntuottajat@kela.fi
 • Allmänna frågor gällande tolktjänsten och myndighetsrådgivning: vatu@kela.fi