E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) är avsedd för de myndigheter och FPA:s samarbetspartner som enligt lag har rätt att få förmånsuppgifter från FPA via en teknisk anslutning.

I Kelmu kan man se uppgifter om

 • förmåner under handläggning
 • förmånsavgöranden
 • förmånsutbetalningar.

I Kelmu ser kommunen uppgifter om kunder med utkomststöd och de beslut om grundläggande utkomststöd som FPA fattat. Kommunen kan också via Kelmu registrera betalningsyrkanden som gäller FPA-förmåner.

Så här identifierar du dig i e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

Logga in på tjänsten med Katso-kod fram till 15.5.2020.

Suomi.fi-identifikation tas i bruk i Kelmu 16.5.2020. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med mobil-ID, certifikatkort eller personliga nätbankskoder.

Från och med 16.5.2020 kan du använda Kelmu endast om du har tillgång till samtliga nedanstående:

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

I e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) kontrollerar du enkelt kundens förmånsuppgifter. Logga in på tjänsten med din Katso-kod.

Logga in på Kelmu

Läs mer om Suomi.fi-identifikation och identifieringsverktyg (Suomi.fi).

Fullmakter

Offentliga organisationer kan ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter.

Gör så här:

 1. Logga från och med 16.5.2020 in på e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) med mobil-ID, certifikatkort eller personliga nätbankskoder.
 2. Upprätthåll Katso-behörigheterna tills det är möjligt att använda Suomi.fi-fullmakter. Behörigheten att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna. Kelmu använder sig av flera olika Katso-behörigheter. Kontrollera i tabellen vilken behörighet som är rätt för dig.
 3. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakten så fort det är möjligt. Information om ibruktagningen av tjänstemannafunktionen uppdateras på den här sidan. När det blir möjligt att använda fullmakter behöver du för Kelmu en av följande Suomi.fi-fullmakter:
  • Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav
  • Granska material om arbetsmarknadsstöd

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (Suomi.fi)

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) och utkomststödet

Med hjälp av e-tjänsten ser kommunen uppgifter gällande de beslut om grundläggande utkomststöd som FPA fattat. Med tjänsten eTotu, som integrerats i Kelmu, förmedlar FPA följande uppgifter till kommunen:

 • kundens behov av socialvård
 • kundens behov av kompletterande eller förebyggande utkomststöd
 • meddelande om sänkt grunddel
 • meddelande om arbetslösa under 25 år som haft utkomststöd i 4 månader
 • meddelande om arbetslösa som fyllt 25 år och som haft utkomststöd i 12 månader
 • meddelande om invandrare som haft utkomststöd i 2 månader.

Uppgifterna syns i Kelmu enligt följande:

 • kontakter och meddelanden om behov av socialvård syns omedelbart
 • brådskande ansökningar samt meddelanden gällande arbetslösa och invandrare syns samma dag
 • ansökningar om kompletterande och förebyggande utkomststöd och meddelanden om sänkt grunddel syns dagen efter beslutet om grundläggande utkomststöd.

Störningar

Om du lägger märke till en störning i tjänsten ska du kontakta FPA:s IT-support, it-asiakastuki@kela.fi. Störningar åtgärdas vardagar kl. 8–17.

Läs mer