E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

 

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) är avsedd för de myndigheter och FPA:s samarbetspartner som enligt lag har rätt att få förmånsuppgifter från FPA via en teknisk anslutning.

Olika användare ser olika saker i Kelmu. I Kelmu finns bland annat uppgifter om

 • förmåner under handläggning
 • förmånsavgöranden
 • förmånsutbetalningar
 • försäkringstillhörighet
 • återkrav
 • årssjälvrisken för läkemedel.

Kommunen ser uppgifter om kunder med utkomststöd och de beslut om grundläggande utkomststöd som FPA fattat. Kommunen kan också via Kelmu lämna ett betalningsyrkande, dvs. framföra en begäran om att förmånen betalas till kommunen.

Identifiering

Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med mobil-ID, certifikatkort eller personliga nätbankskoder. Från och med 1.2.2021 kan du använda e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) endast om du har tillgång till:

 • ett starkt Suomi.fi-identifieringsverktyg och
 • den Suomi.fi-fullmakt som behövs.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation och identifieringsverktyg (Suomi.fi).

Fullmakter

Be om en Suomi.fi-fullmakt så fort som möjligt. För Kelmu behöver du den ena eller båda av följande Suomi.fi-fullmakter:

 • Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav
 • Granska material om arbetsmarknadsstöd

Om du sköter ärenden för en kommun eller en stiftelse ska du ansöka om en fullmakt med en fullmaktsansökan. Fullmakten kan ges av en person som fått fullmaktsrätt för organisationen i fråga.

Läs anvisningen: Fullmakt med ansökan (Suomi.fi)

Om du sköter ärenden för ett företags räkning eller som enskild näringsidkare kan du begära och ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I vissa fall behöver du ingen fullmakt, utan du kan sköta ärenden utifrån din ställning.

Läs anvisningarna:

Läs mer

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) och utkomststödet

Med hjälp av e-tjänsten ser kommunen uppgifter gällande de beslut om grundläggande utkomststöd som FPA fattat. Med tjänsten eTotu, som integrerats i Kelmu, förmedlar FPA följande uppgifter till kommunen:
 • kundens behov av socialvård
 • kundens behov av kompletterande eller förebyggande utkomststöd
 • meddelande om sänkt grunddel
 • meddelande om arbetslösa under 25 år som haft utkomststöd i 4 månader
 • meddelande om arbetslösa som fyllt 25 år och som haft utkomststöd i 12 månader
 • meddelande om invandrare som haft utkomststöd i 2 månader.

Uppgifterna syns i Kelmu enligt följande:

 • kontakter och meddelanden om behov av socialvård syns omedelbart
 • brådskande ansökningar samt meddelanden gällande arbetslösa och invandrare syns samma dag
 • ansökningar om kompletterande och förebyggande utkomststöd och meddelanden om sänkt grunddel syns dagen efter beslutet om grundläggande utkomststöd.

Störningar

Om du lägger märke till en störning i tjänsten ska du kontakta FPA:s IT-support, it-asiakastuki@kela.fi. Störningar åtgärdas vardagar kl. 8–17.

Läs mer