Bostadsunderstöd – Belopp och utbetalning

I regel ersätter FPA boendeutgifterna i sin helhet för den värnpliktige, den som fullgör frivillig militärtjänst eller en anhörig som är berättigad till understöd, om personen inte har några inkomster.

Utbetalning

FPA betalar ut bostadsunderstödet den första bankdagen i varje månad på det bankkonto som den sökande har angett. Understödet betalas inte om beloppet är mindre än 5,04 euro.

Engångsersättningar (t.ex. elräkningar) betalas ut alla bankdagar.

Beskattning

Det tas inte ut någon skatt på militärunderstödet.