Suunnitelma nuoren kuntoutusrahaa varten | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Suunnitelma nuoren kuntoutusrahaa varten

Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa myönnetään 16–19-vuotiaalle asiakkaalle ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistämisen edistämiseksi, kun

  • nuoren työ- ja opiskelukyky sekä ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti tai työ ovat sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet
  • nuori opiskelee tai osallistuu muuhun kuntoutumiseen tähtäävään toimintaan (esim. työpajaan tai -harjoitteluun)
  • nuori tarvitsee erityisiä tukitoimia kuntoutuksen aikana
  • kuntoutus perustuu hyvinvointialueella laadittuun henkilökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan.

Kun asiakas hakee  nuoren kuntoutusrahaa, Kela selvittää, onko koulutuksessa olevalla nuorella oikeus myös Kelan ammatilliseen kuntoutukseen.

Ammatillisena kuntoutuksena järjestetyn koulutuksen ajalta korvataan muun muassa koulutarvikkeista aiheutuneita kustannuksia. Myös ammatillisesta kuntoutuksesta voi hakea päätöstä nuoren kuntoutusrahan hakemuksella joko OmaKelassa tai lomakkeella Nuoren kuntoutusraha KU 111 (pdf).

Katso video Nuoren kuntoutusraha, pituus 5 min 36 s, tekstitetty (Youtube).

Opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS)

Nuoren kuntoutusrahaa varten tarvitaan hyvinvointialueen laatima henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS). Suunnitelma laaditaan lääketieteellisen arvion pohjalta, ja siitä täytyy käydä ilmi nuoren mahdollisuudet ammatilliseen kuntoutumiseen.

Tee suunnitelma yhdessä nuoren ja hänen huoltajiensa sekä tarvittaessa asiantuntijaviranomaisten kanssa. Suunnitelman pohjana voi käyttää Kelan lomaketta Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma nuoren kuntoutusrahaa varten KU110 (pdf).

Suunnitelmaan täytyy sisältyä

  • arvio, jossa perustellaan sairauden, vian tai vamman vaikutus nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksiin
  • arvio ammatillisen kuntoutumisen tavoitteista
  • suunnitelma nuoren opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä tarvittavista tukitoimista ammatillisen kuntoutumisen edistämiseksi.

Tarkistakaa suunnitelmaa nuoren ja huoltajan kanssa, jos nuoren kuntoutus ei edisty suunnitelman mukaisesti tai jos ammatilliset tavoitteet täsmentyvät kuntoutuksen aikana. Kela seuraa kuntoutuksen toteutumista ja on tarvittaessa yhteydessä KHOPS:n laatijaan, jos esimerkiksi nuoren opinnot tai muut kuntoutustoimenpiteet eivät etene.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?