Ensihoito ja kiireetön sairaankuljetus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ensihoito ja kiireetön sairaankuljetus

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen hyvinvointialueen järjestämisvelvollisuudeksi säädetyn ensihoitopalvelun aiheuttamista kustannuksista ja kiireettömän sairaankuljetuksen aiheuttamista tarpeellisista kustannuksista.

Korvausta maksetaan matkan aiheuttamista kustannuksista. Korvausta ei makseta ennen kuljetusta tai kuljetuksen aikana annetusta hoidosta, eikä pääsääntöisesti kuljetukseen johtamattomista tehtävistä. Korvaus maksetaan vain yhden yksikön kustannuksista, vaikka potilaan hoitamiseen olisi osallistunut useita yksiköitä. 

Jos asiakas siirretään kesken kuljetuksen toiseen ambulanssiin, Kela korvaa kustannuksia enintään niiden kustannusten mukaisesti, jotka olisivat syntyneet, jos matka olisi tehty yhdellä ambulanssilla.  Jos asiakas on hoidettu kohteessa, korvaus myönnetään korvausedellytysten täyttyessä.

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan ylimmistä korvausperusteista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamassa asetuksessa. Jos Kelan korvattavaksi kuuluva ensihoito tai kiireetön sairaankuljetus on kilpailutettu ja korvauksen perusteeksi on tullut edullisempi hinta kuin asetuksessa määrätään, tulee palveluntuottajan hakea Kelasta korvausta edullisimman hinnan mukaisesti.

Korvaus maksetaan palveluntuottajalle, jos palveluntuottaja on tehnyt sopimuksen suorakorvausmenettelystä Kelan kanssa. 

Lue lisää

Sivu päivitetty 16.10.2023