Muutoksenhaku sairausvakuutusasioissa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Muutoksenhaku sairausvakuutusasioissa

Jos korvauksen saaja on tyytymätön Kelan palvelupisteen tai työpaikkakassan korvausratkaisuun, hän voi tehdä siitä valituksen Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle. Kun asiakas hakee itse korvausta sairaanhoitokustannuksista, Kelan palvelupiste tai työpaikkakassa lähettää hänelle aina päätöksen ratkaisusta. Valitus on toimitettava Kelaan tai työpaikkakassaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Suorakorvausmenettelyssä asiakas saa kirjallisen päätöksen, jos hakemus hylätään kokonaan tai osittain. Päätös lähetetään tiedoksi myös palvelujen tuottajalle. Asiakkaalle annetaan päätös myönteisestä ratkaisusta vain pyydettäessä. Päätöstä on pyydettävä 6 kuukauden kuluessa palvelun saamisesta. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Mitä mieltä olet sivusta?