Omavastuu ja sairausvakuutukseen kuuluminen

Omavastuuosuuden periminen

Palveluntuottajan on perittävä asiakkaalta sairausvakuutuslain perusteella määräytyvä omavastuu. Palveluntuottajan asiakkaalle antamassa omavastuukuitissa tulee käydä ilmi palveluntuottajan nimi, matkapäivä ja omavastuunmäärä.

Omavastuuta ei peritä, jos asiakas osoittaa vuotuisen matkakaton täyttyneen Kelan antamalla vuosiomavastuukortilla. Omavastuuta ei peritä tilanteessa, kun kysymyksessä on jatkokuljetus esimerkiksi terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalta sairaalaan. Jatkokuljetus ilmoitetaan SV 210 lomakkeella.

Suomen sairausvakuutukseen kuulumisen tarkistaminen

Palveluntuottaja tarkistaa asiakkaan kuulumisen Suomen sairausvakuutukseen Kela-kortista tai voimassa olevasta henkilökortista, jossa on sairausvakuutustiedot. Jos asiakas ei ole Suomessa sairausvakuutettu, tulee hänen todistaa oikeutensa suorakorvaukseen eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, väliaikaisella todistuksella tai eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Toisessa Pohjoismaassa asuva ja siellä sairausvakuutettu voi osoittaa oikeuden korvaukseen esittämällä voimassa olevan virallisen henkilötodistuksen tai passin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuva ja siellä sairausvakuutettu voi esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin sijasta passin.

Jos asiakkaalla ei ole esittää Kela-korttia tai muuta korvaukseen oikeuttavaa asiakirjaa, on palveluntuottajan perittävä asiakkaalta koko kustannus.

Älä myönnä suorakorvausta, jos asiakkaalla ei ole esittää hyväksyttävää todistusta hoito-oikeudesta

Jos asiakas ei esitä hyväksyttävää hoito-oikeustodistusta, palveluntuottaja ei voi myöntää suorakorvausta. Tällöin palveluntuottajan tulee laskuttaa suoraan asiakasta. Jos asiakkaalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, hän voi hakea sitä jälkikäteen itse Kelasta.

Lue lisää