Seuranta ja valvonta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Seuranta ja valvonta

Kela seuraa asiakkaille sairaanhoitokustannuksista maksettujen korvausten oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden toteutumista. Ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen riskikohteet arvioidaan etukäteen ja niitä hallitaan ohjeistuksella ja neuvonnalla.

Korvaustilastoja seurataan säännöllisesti. Tilastoista seurataan esimerkiksi korvauksia, korvaustapausten lukumääriä sekä niiden alueellista jakautumista.

Kelassa toteutetaan sisäistä valvontaa vuosittaisten suunnitelmien mukaisesti. Vakuutuspiirien valvonnat kohdistetaan niiden omien alueiden korvausratkaisuihin. Valtakunnalliset valvonnat kattavat koko maan ratkaisutiedot. Kelassa seurataan suorakorvausmenettelyn sopimustietoja, kuten sopimusmäärien ja sopimuksen perusteella maksettujen korvausten määrän kehitystä.

Sairaanhoitokorvausten saajat voivat tarkistaa korvausten maksamiseen liittyvät henkilökohtaiset tietonsa OmaKelassa (Henkilöasiakkaat-osio). Palvelun käyttöön tunnistaudutaan pankkien verkkopalvelutunnusten tai sähköisen henkilökortin avulla.