Ukrainasta Suomeen ilman perhettä tullut alaikäinen voi saada Kelan etuuksia | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Ukrainasta Suomeen ilman perhettä tullut alaikäinen voi saada Kelan etuuksia

Julkaistu 1.6.2023

Ukrainasta sotaa paenneella alle 18-vuotiaalla lapsella tai nuorella voi olla oikeus toimeentulotukeen, jos hän asuu vakituisesti Suomessa eivätkä hänen vanhempansa voi huolehtia elatuksesta eikä hän voi muulla tavalla saada riittävää toimeentuloa. Lapsesta huolehtivalla aikuisella on oikeus lapsilisään.

Ukrainasta Suomeen yksin saapuneen alaikäisen elatuksesta huolehtivat lähtökohtaisesti hänen vanhempansa. Jos vanhemmat eivät voi huolehtia lapsensa elatuksesta, lapsella voi olla oikeus perustoimeentulotukeen, jos hän asuu Kelan arvion mukaan vakituisesti Suomessa eikä hän voi muulla tavalla saada riittävää toimeentuloa. 

Jos lapsi ei asu vanhempansa kanssa, hänelle tehdään toimeentulotuesta oma päätös

Jos alaikäinen lapsi tai nuori asuu yksin tai jonkun muun henkilön kuin oman vanhempansa luona, hän muodostaa oman toimeentulotukiperheensä. Tämä tarkoittaa sitä, että alaikäiselle haetaan perustoimeentulotukea omalla hakemuksella ja että Kela tekee hänelle oman toimeentulotuen laskelman ja päätöksen. Laskelmassa huomioidaan alaikäisen käytettävissä olevat tulot ja varat sekä etuudet, joita maksetaan hänelle itselleen tai kanssaan asuvalle aikuiselle (esim. lapsilisä).  

Kela voi maksaa perustoimeentulotuen joko alaikäiselle tai hänestä huolehtivalle aikuiselle. 

Jos vanhemmat olisivat kyenneet huolehtimaan elatuksesta, Kela voi periä lapselle maksetun tuen takaisin vanhemmilta. Sillä ei ole merkitystä, ovatko vanhemmat Suomessa.

Kuka voi hakea toimeentulotukea alaikäisen puolesta

Toimeentulotukea voi hakea alaikäisen puolesta esimerkiksi

  • lapsen huoltaja
  • lapsesta huolta pitävä henkilö
  • perhehoitaja
  • sosiaalitoimi
  • edunvalvoja. 

Jos alaikäiselle on määrätty kotoutumislain mukainen edustaja, myös hän voi hakea toimeentulotukea. 

Kela suosittelee hakemuksen tekemistä yhdessä alaikäisen taloudellisista asioista huolehtivan henkilön kanssa, jotta lapsen oikeus tukeen ja taloudellinen tilanne tulee selvitetyksi oikein. Alaikäinen voi kuitenkin hakea tukea myös itsenäisesti. 

Omilleen muuttava alaikäinen voi saada yleistä asumistukea 

Jos alaikäinen nuori muuttaa omilleen, hänellä voi olla oikeus myös yleiseen asumistukeen. Asumistuen saaminen edellyttää, että Kela arvioi nuoren asuvan Suomessa vakituisesti.

Myös muiden asumistuen edellytysten pitää täyttyä. Nuorella täytyy esimerkiksi olla riittävästi tuloja itsenäiseen elämään, ja hänen täytyy vastata itse asumismenoistaan.

Lapsesta huolehtivalla aikuisella on oikeus lapsilisään

Lapsesta huolehtivalla henkilöllä on oikeus lapsilisään, jos lapselle on myönnetty oleskelulupa ja Kela katsoo lapsen asuvan Suomessa vakituisesti.

Oikeus lapsilisään on sillä henkilöllä, joka pääasiassa huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Jos lapsen hoidosta ja kasvatuksesta huolehtii joku muu kuin lapsen vanhempi tai huoltaja, oikeus lapsilisään on siis tällä henkilöllä eikä vanhemmalla tai huoltajalla.

Lapsilisää ei myönnetä lapselle itselleen. 

Lapsi huomioidaan perheen asumistuessa ja toimeentulotuen asumismenoissa

Jos lapsesta huolehtiva perhe saa yleistä asumistukea, lapsi kuuluu heidän kanssaan samaan ruokakuntaan, jos hänen katsotaan asuvan Suomessa vakituisesti. Alaikäisen lapsen tuloja ei huomioida asumistuessa.

Jos perhe saa toimeentulotukea, perheen luona asuva lapsi huomioidaan asumismenoissa, jos Kela katsoo lapsen oleskelevan Suomessa vakituisesti. Jos perheessä on esimerkiksi kaksi vanhempaa, yksi oma lapsi sekä perheen luona asuva sotaa paennut lapsi, Kela laskee enimmäisasumismenot neljän asukkaan mukaan.

Sivu päivitetty 31.5.2023