Apteekkitiedote 3-2023: Inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihto laajenee 1.4.2023 | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihto laajenee 1.4.2023

Julkaistu 23.3.2023

Apteekkitiedote 3/2023

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettäviä inhaloitavia lääkevalmisteita sisällytetään lääkevaihtoon 1.4.2023 alkaen aiempaa kattavammin. Samassa yhteydessä vaihtokelpoisten inhaloitavien lääkevalmisteiden antolaitteen tai suojakotelon sisältävät pakkaukset ja ilman antolaitetta tai suojakoteloa olevat käyttöpakkaukset sisällytetään samaan viitehintaryhmään. Toisin sanoen samaan viitehintaryhmään sisällytetään vaihtokelpoiset inhaloitavat lääkevalmisteet riippumatta siitä, onko kyseessä ns. aloitus- vai käyttöpakkaus. Muutos perustuu sosiaali- ja terveysministeriön antamaan asetukseen pakkauskokojen vastaavuudesta (finlex.fi)

Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihto tehdään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) ylläpitämän keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon mukaisesti (fimea.fi)

Fimea on ohjeistanut apteekkeja inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihdon hyvistä toimintatavoista (fimea.fi). Vaihtokelpoisia inhaloitavia lääkevalmisteita toimittaessaan apteekin tulee Fimean ohjauskirjeen mukaan varmistaa, että lääkkeen käyttäjällä on sopiva antolaite lääkkeen annostelua varten.

Lääketietokantaan lisätään käyttöpakkauksille 1.4.2023 alkaen lisätieto ’Varmista laitteen ja käyttöpakkauksen yhteensopivuus lääkettä vaihdettaessa’. Tieto lisätään valmisteille, joilla on erikseen antolaitteen sisältäviä pakkauksia ja käyttöpakkauksia.

Jos on epävarmuutta siitä, onko lääkkeen käyttäjä jo aiemmin saanut oikean antolaitteen tai onko antolaitteella vielä käyttöaikaa jäljellä, asiakkaalle voidaan toimittaa lääkevaihdon yhteydessä antolaitteen sisältävä pakkaus. Jos valtakunnallisesti ei ole saatavilla yhtään viitehintaista tai sitä edullisempaa antolaitteen sisältävää pakkausta, noudatetaan SV-ohjeiden saatavuusongelmasta annettua ohjeistusta. Samoin voidaan toimia tilanteessa, jossa saatavilla ei ole yhtään viitehintaista tai sitä edullisempaa valmistetta, joka olisi hyväksytty käytettäväksi käyttäjän ikäluokassa. Edellä kuvatuissa tilanteissa apteekki ilmoittaa reseptin lisätiedoissa Kelalle syyn, miksi saatavuusongelmakoodia on käytetty.

Esimerkki

12-vuotiaalle asiakkaalle on määrätty valmiste A, joka on viitehintaa kalliimpi. Viitehinnassa on ainoastaan valmiste B, mutta se on hyväksytty käytettäväksi vain 18 vuotta täyttäneille. Edullisin asiakkaalle soveltuva valmiste on valmiste A, joka on hyväksytty käytettäväksi myös 12-vuotiaille. Asiakkaalle toimitetaan valmiste A käyttäen saatavuusongelmakoodia. Kelalle ilmoitetaan reseptin lisätiedoissa esim. ”Edullisin alle 18-v. soveltuva”.

Fimean ohjauskirjeen mukaan, jos apteekissa neuvontatilanteessa käy ilmi, ettei lääkkeen käyttäjä osaa tai pysty käyttämään uutta vaihdettavaa antolaitetta oikealla tavalla annetusta neuvonnasta huolimatta, tulee ottaa yhteyttä lääkkeen määrääjään. 

Apteekkien SV-ohjeiden mukaan epäselvissä tilanteissa apteekki toimittaa lääkkeen ilman korvausta ja ohjaa asiakkaan hakemaan korvausta Kelasta.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä

Lue lisää

 

Sivu päivitetty 23.3.2023