Viitehinta

Viitehinta perustuu myyntiluvan haltijoiden tekemiin hintailmoituksiin. Se lasketaan viitehintaryhmän edullisimman lääkevalmisteen arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta lisäämällä siihen 0,50 €.

Osa korvattavista vaihtokelpoisista lääkkeistä kuuluu viitehintajärjestelmään. Viitehintajärjestelmässä korvauksen määrä lasketaan viitehinnan tai tietyissä tapauksissa hinnan perusteella.

  • Kun valmisteen hinta on pienempi tai saman suuruinen kuin viitehinta, korvaus lasketaan valmisteen hinnasta.
  • Kun valmisteen hinta on viitehintaa suurempi, tulee apteekin vaihtaa valmiste viitehintaiseen tai sitä edullisempaan valmisteeseen. Jos lääkevaihtoa ei voida tehdä, vaihtokiellon syy vaikuttaa siihen, lasketaanko korvaus valmisteen hinnasta vai viitehinnasta.

Kun korvattava valmiste ei kuulu viitehintajärjestelmään, korvaus lasketaan valmisteen hinnasta.

Vaihtokiellon syyt

Alla on luetteloitu tilanteet, joissa vaihtokieltoa saa käyttää. Tilanteissa käytettävät koodit ja niiden nimet voivat vaihdella eri apteekkijärjestelmissä.

Ostajan vaihtokielto

Et saa vaihtaa lääkettä. Korvaus lasketaan viitehinnasta ja mahdollinen viitehinnan ylittävä osuus jää asiakkaan maksettavaksi. Viitehinnan ylittävä osuus ei tällöin kerrytä alkuomavastuuta eikä vuosiomavastuuta.

Lääkärin vaihtokielto

Et saa vaihtaa lääkettä. Korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi.

Epilepsia

Et saa vaihtaa lääkettä rinnakkaisvalmisteisiin, kun käyttöaiheena on epilepsia. Kun lääkäri on kirjannut lääkkeen käyttöaiheeksi epilepsian, korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi (ks. Epilepsia).

Poikkeava viitehintaryhmä

Et saa vaihtaa alkuperäisvalmistetta, rinnakkaistuontivalmistetta tai rinnakkaisjakeluvalmistetta rinnakkaisvalmisteisiin, jos lääkäri on merkinnyt reseptiin käyttötarkoitukseksi lääkkeen poikkeavan käyttöaiheen. Korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi.

Poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvat valmisteet löytyvät Kelan lääkehausta. Valitse lääkehaun aloitussivulta Muita hakuvaihtoehtoja -valikosta ”Lääkkeet, joiden lääkevaihtoa on rajoitettu poikkeavan käyttöaiheen vuoksi”.

Saatavuusongelma

Saatavuusongelmassa valmistetta ei ole saatavana valtakunnallisesti mistään tukkukaupan toimipisteestä.

Voit toimittaa asiakkaalle edullisimman saatavilla olevan vaihtokelpoisen valmisteen. Korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi.

Jos yhtään hintaputkessa olevaa valmistetta ei ole saatavilla, voit toimittaa asiakkaalle edullisimman saatavilla olevan valmisteen. Korvaus lasketaan valmisteen hinnasta.

Asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin valmiste

Asiakkaalla on aina halutessaan oikeus saada toimitushetkellä hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste, ellei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt vaihtoa. Asiakkaalle on annettava apteekissa hintaneuvontaa ja tieto valmisteesta, joka on hänelle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin.

Kun otetaan huomioon lääkkeen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet, asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin valmiste voi olla hintaputken ulkopuolella. Asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin valmiste voi myös olla ei-korvattava valmiste.

Jos asiakas haluaa, voit toimittaa hänelle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimman vaihtokelpoisen valmisteen, ja jos tämä valmiste on korvattava, korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi.

Toimi näin:

  1. Havaitset, että asiakkaalle on määrätty lääke, jonka lääkevaihtoryhmässä on eri korvausluokkiin kuuluvia ja/tai eri korvausnumeroilla korvattavia valmisteita.
  2. Kerro asiakkaalle hänelle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta valmisteesta ja kysy, haluaako asiakas tämän valmisteen. Huomaa, että myös ei-korvattava valmiste voi olla asiakkaalle tosiasiallisesti halvin.
  3. Jos asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin valmiste on hintaputken ylärajaa tai viitehintaa kalliimpi, käytä lääkevaihtokoodia (”H”) ’Asiakkaalle edullisin, kun otetaan huomioon valmisteen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet’.
  • Jos hintaputken ylärajaa tai viitehintaa kalliimpia valmisteita on useita ja ne maksavat asiakkaalle yhtä paljon (100 % erityiskorvattava tai lisäkorvattava), valitse näistä myyntihinnaltaan halvin valtakunnallisesti saatavilla oleva valmiste. 

Lääkevaihtoryhmässä on eri korvausluokkiin kuuluvia valmisteita

Samaan viitehintaryhmään kuuluu peruskorvattavia valmisteita, jotka ovat hintaputkessa ja erityiskorvattavia valmisteita, jotka ovat hintaputken ulkopuolella. Asiakkaalla on erityiskorvausoikeus. Toimitushetkellä asiakkaalle tosiasiallisesti halvin valmiste on hintaputken ulkopuolella. Voit toimittaa toimitushetkellä asiakkaalle tosiasiallisesti halvimman valmisteen ja käyttää lääkevaihtokoodia (”H”) ’Asiakkaalle edullisin, kun otetaan huomioon valmisteen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet’. Asiakas saa korvauksen valmisteen myyntihinnasta viitehinnan sijaan.

Lääkevaihtoryhmässä on eri korvausnumeroilla korvattavia valmisteita

Samaan viitehintaryhmään kuuluu valmisteita, jotka ovat erityiskorvattavia eri korvausnumeroilla.  Asiakkaalla olevalla korvausnumerolla saa erityiskorvauksen vain tietystä valmisteesta. Tämä valmiste on hintaputken ulkopuolella ja asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin. Voit toimittaa toimitushetkellä asiakkaalle tosiasiallisesti halvimman valmisteen ja käyttää lääkevaihtokoodia (”H”) ’Asiakkaalle edullisin, kun otetaan huomioon valmisteen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet’. Asiakas saa korvauksen valmisteen myyntihinnasta viitehinnan sijaan.