Lääkevalmisteen viitehinta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Viitehinta

Viitehinta perustuu myyntiluvan haltijoiden tekemiin hintailmoituksiin. Se lasketaan viitehintaryhmän edullisimman lääkevalmisteen arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta lisäämällä siihen 0,50 €.

Osa korvattavista vaihtokelpoisista lääkkeistä kuuluu viitehintajärjestelmään. Viitehintajärjestelmässä korvauksen määrä lasketaan viitehinnan tai tietyissä tapauksissa hinnan perusteella.

  • Kun valmisteen hinta on pienempi tai saman suuruinen kuin viitehinta, korvaus lasketaan valmisteen hinnasta.
  • Kun valmisteen hinta on viitehintaa suurempi, tulee apteekin vaihtaa valmiste viitehintaiseen tai sitä edullisempaan valmisteeseen. Jos lääkevaihtoa ei voida tehdä, vaihtokiellon syy vaikuttaa siihen, lasketaanko korvaus valmisteen hinnasta vai viitehinnasta.

Kun korvattava valmiste ei kuulu viitehintajärjestelmään, korvaus lasketaan valmisteen hinnasta.

Vaihtokiellon syyt

Alla on luetteloitu tilanteet, joissa vaihtokieltoa saa käyttää. Tilanteissa käytettävät koodit ja niiden nimet voivat vaihdella eri apteekkijärjestelmissä.

Ostajan vaihtokielto

Et saa vaihtaa lääkettä. Korvaus lasketaan viitehinnasta ja mahdollinen viitehinnan ylittävä osuus jää asiakkaan maksettavaksi. Viitehinnan ylittävä osuus ei tällöin kerrytä alkuomavastuuta eikä vuosiomavastuuta.

Lääkärin vaihtokielto

Et saa vaihtaa lääkettä. Korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi.

Epilepsia

Et saa vaihtaa lääkettä rinnakkaisvalmisteisiin, kun käyttöaiheena on epilepsia. Kun lääkäri on kirjannut lääkkeen käyttöaiheeksi epilepsian, korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi (ks. Epilepsia).

Poikkeava viitehintaryhmä

Et saa vaihtaa alkuperäisvalmistetta, rinnakkaistuontivalmistetta tai rinnakkaisjakeluvalmistetta rinnakkaisvalmisteisiin, jos lääkäri on merkinnyt reseptiin käyttötarkoitukseksi lääkkeen poikkeavan käyttöaiheen. Korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi.

Poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvat valmisteet löytyvät Kelan lääkehausta. Valitse lääkehaun aloitussivulta Muita hakuvaihtoehtoja -valikosta ”Lääkkeet, joiden lääkevaihtoa on rajoitettu poikkeavan käyttöaiheen vuoksi”.

Saatavuusongelma

Saatavuusongelmassa valmistetta ei ole saatavana valtakunnallisesti mistään tukkukaupan toimipisteestä.

Voit toimittaa asiakkaalle edullisimman saatavilla olevan vaihtokelpoisen valmisteen. Korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi.

Jos yhtään hintaputkessa olevaa valmistetta ei ole saatavilla, voit toimittaa asiakkaalle edullisimman saatavilla olevan valmisteen. Korvaus lasketaan valmisteen hinnasta.

Mitä mieltä olet sivusta?