Biologisten lääkkeiden reseptit ovat voimassa vain vuoden kerrallaan | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Biologisten lääkkeiden reseptit ovat voimassa vain vuoden kerrallaan

Julkaistu 29.11.2023

Vuoden 2023 alussa tuli voimaan asetusmuutos, jonka myötä kaikkien biologisten lääkkeiden reseptit ovat voimassa yhden vuoden. Biologisia lääkkeitä käyttävien on hyvä tarkistaa reseptinsä voimassaolo hoitavalta lääkäriltä tai apteekista.

Asetusmuutoksella laajennettiin vuoden voimassaolo koskemaan kaikkia biologisten lääkkeiden reseptejä. Aiemman sääntelyn mukaan vuoden voimassaolo koski lääkemääräyksiä, joilla määrätään biologista lääkettä, jolle on saatavilla biosimilaari.

Asetusmuutosta tukevat muutokset on osin tehty potilastietojärjestelmiin vuoden 2023 aikana, mutta osaan järjestelmistä ne ovat vielä tekemättä. Siksi osa 1.1.2023 jälkeen määrätyistä biologisten lääkkeiden resepteistä näyttävät esimerkiksi OmaKanta-palvelussa olevan voimassa kaksi vuotta, vaikka ne todellisuudessa ovat voimassa vain yhden vuoden.

Biologisia lääkkeitä käyttävät mm. reumaa, psoriasista, diabetesta ja syöpää sairastavat potilaat. Fimean lääkehaun avulla voi tarkistaa, mitkä lääkkeet ovat biologisia lääkkeitä.

Lääkäreitä ja apteekkeja on ohjeistettu muutoksesta

Viranomaiset pyrkivät varmistamaan, että lääkehoidot jatkuvat keskeytyksettä ja ilman ongelmia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Fimea ovat lähettäneet 29.9.2023 tiedotteen lääkäreille ja apteekeille.

Lääkäreitä neuvotaan uusimaan pyydetyt reseptit, vaikka ne näyttäisivät olevan voimassa kaksi vuotta. Reseptien uusimista suositellaan myös vastaanottokäyntien yhteydessä, vaikka uusimispyyntöä ei olisi tehty ja yhden vuoden voimassaoloaika on loppumassa.

Tiedotteessa ohjeistetaan myös apteekkeja tarkistamaan biologisten lääkkeiden todellinen voimassaoloaika ja lähettämään resepteistä uusimispyyntö, kun asetuksen mukainen yhden vuoden voimassaoloaika on loppumassa.

Biologinen lääke voidaan pian vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtoehtoon

Lääkäreillä on ollut jo vuodesta 2017 alkaen lakisääteinen velvollisuus määrätä edullisinta potilaan hoitoon soveltuvaa biologista lääkettä.  Vuoden 2024 alussa voimaan tulevan lakimuutoksen myötä biologisten lääkkeiden lääkevaihto edullisempaan valmisteeseen voidaan toteuttaa jatkossa myös apteekissa.

Käytännössä biologiset lääkkeet tulevat apteekissa toteutettavan vaihdon piiriin vaiheittain huhtikuun 2024 alusta alkaen. Lääkevaihdon laajenemisella apteekkeihin halutaan tehostaa biosimilaarien käyttöönottoa ja hillitä lääkekorvauskustannusten kasvua. Alkuperäinen biologinen lääke ja sen kanssa samankaltainen lääke, eli biosimilaari, ovat yhtä tehokkaita ja yhtä turvallisia.

Lue lisää

Sivu päivitetty 6.3.2024